“Als je eerst uitlegt wat je als bedrijfsarts doet, zie je mensen ontspannen” – Boyd Thijssens over Samen Beslissen

13 mei 2022

Hallo bedrijfsarts - Vraag jij naar de verwachtingen van je client?Voor de beste zorg hebben zorgverlener en patiënt elkaar nodig. Om daar aandacht voor te vragen, zie je de landelijke campagne Samen Beslissen weer regelmatig online langskomen. De NVAB is een van de partners van de campagne. Want ook voor bedrijfsartsen is het goed om stil te staan bij het gesprek met jouw cliënt. Praat je tegen of met je cliënt? Bespreek je alle mogelijkheden? Vraag je naar wensen en verwachtingen? Via Linkedin konden volgers een poll invullen over deze laatste vraag. Vooral bedrijfsartsen reageerden. Daarbij geeft de helft aan soms naar de verwachtingen te vragen en 38% dat altijd te doen. Vragen naar de verwachtingen is één van de vragen die bijdraagt aan samen beslissen.

 

Vraag naar de verwachtingen en leg uit wat je doet

Boyd Thijssens, bedrijfsarts en NVAB-voorzitterBoyd Thijssens, bedrijfsarts en voorzitter van de NVAB, ondersteunt de boodschap van Samen Beslissen. Hij vraagt dan ook bewust naar de verwachtingen van de mensen die hij spreekt: “Veel mensen weten niet precies wat de bedrijfsarts doet en vinden het bezoek spannend. Soms slapen mensen de nacht van tevoren slecht. Of schamen ze zich omdat ze ziek zijn. Of zijn ze bang dat je ze zomaar aan het werk stuurt. Het helpt dan als je uitlegt dat de bedrijfsarts er is om de gezondheid van werkenden te bewaken en te bevorderen. De bedrijfsarts kijkt naar de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan, maar altijd vanuit de hele situatie van de persoon: thuis, gezondheid en werk. Als je dat direct bespreekt, dan zie je mensen ontspannen.”

 

 

Beter adviseren met meer informatie

Wanneer iedereen weet waar hij aan toe is, verloopt het gesprek prettiger. Bovendien krijg je betere informatie, vertelt Thijssens: “Soms zijn mensen wat terughoudend in wat ze delen: ‘Ik ga maar niet zeggen dat het tussen mij en mijn leidinggevende niet botert, want dan denkt de bedrijfsarts dat ik niet echt ziek ben.’ Maar als de werknemer je dat niet vertelt, kun je niet het hele probleem oplossen. Met een open en samenwerkende houding creëer je een veilig sfeer. Je krijgt dan sneller meer informatie, zodat je tot een beter advies kunt komen. Aangeven dat je als arts een beroepsgeheim hebt, helpt vaak ook. Eigenlijk doe je jezelf als bedrijfsarts tekort wanneer je die minuut uitleg en afstemming aan het begin van het consult overslaat. Het vertrouwen dat je ermee opbouwt, bepaalt het fundament en is van grote waarde voor de rest van het traject.”

Meer weten over Samen Beslissen? Bekijk meer informatie, tips en hulpmiddelen op www.begineengoedgesprek.nl.

Over de campagne Samen Beslissen

De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich binnen de medisch-specialistische zorg in voor meer inzicht in zorguitkomsten en voor meer Samen Beslissen. Naast de medisch-specialistische zorg richt de campagne zich op drie andere sectoren. Ook binnen de huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt ingezet op Samen Beslissen. Via de campagne spreken deze vier sectoren de komende anderhalf jaar dezelfde taal als het om Samen Beslissen gaat. Een mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen Beslissen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het ziekenhuis, de bedrijfsarts gaat of thuis zorg ontvangt.

Zie ook