Geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering sociale geneeskunde geactualiseerd en geharmoniseerd

05 oktober 2023

Per 1 januari 2025 gelden nieuwe regels voor de geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering in de sociale geneeskunde (SG). De KAMG, NVAB en NVVG hebben gezamenlijk het Accreditatiebesluit ODB Sociale Geneeskunde 2025 vastgesteld. Dit is nodig omdat de huidige regels omtrent ODB te ver uiteenlopen, zowel binnen de sociale geneeskunde als met de regels voor de andere geneeskundig specialismen. De nieuwe ODB-regels bieden duidelijkheid voor alle sociaal geneeskundigen en de RGS. 

Terug naar de basis

KAMG, NVAB en NVVG hebben gezamenlijk besloten de overige deskundigheidsbevordering sociale geneeskunde te updaten en gelijktijdig te harmoniseren. Daarmee brengen we de ODB terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten, namelijk: activiteiten die niet onder geaccrediteerde bij- en nascholing vallen, maar wel de specifieke deskundigheid van de sociaal geneeskundig specialist in de uitoefening van het vak vergroten. Het gaat dus om een afgebakende set van activiteiten die in potentie de sociaal geneeskundige een betere sociaal geneeskundige maakt. 

Lees meer en bekijk het Accreditatiebesluit ODB Sociale Geneeskunde 2025