Bedrijfsarts Par Excellence 2023: Sophia Franklin

02 november 2023

Sophia Franklin Bedrijfsarts par excellence 2023Donderdag 2 november, op de NajaarsALV van 2023, kende de NVAB de titel ‘bedrijfsarts par excellence’ toe aan Sophia Franklin. De titel ‘bedrijfsarts par excellence’ kan op voordracht van collega’s worden toegekend aan een lid dat zich onderscheidt in wetenschap en beroepsuitoefening en voor de bevordering van de professionele belangen van professionals in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Sophia Franklin werkt als zelfstandig bedrijfsarts en is sinds 2020 ook medisch adviseur bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een plek met maatschappelijke impact voor het vak, waar samenwerken met andere (kern)disciplines aan de orde van de dag is en preventie door de aderen stroomt.

 

Inhoudelijk specialiseerde ze zich in overgang en werk. Dit blijkt onder andere uit het door haar gedane onderzoek gedurende een gastaanstelling bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Dit werk zet zij binnen NVAB-geledingen voort in de taskforce overgang en werk waarin zij samen met oud-bestuurslid Mariëlle van Aalst en twee gynaecologen een standpunt heeft geschreven, ook namens de Dutch Menopause Society. Hieruit voortvloeiend is onlangs het startschot gegeven van een NVAB-richtlijn overgang en werk. Zij spreekt zich daar ook publiekelijk voor uit, bijvoorbeeld in het televisieprogramma De Publieke Tribune van Human op wederom het onderwerp overgang en werk.

Sophia beschikt ook over inhoudelijke expertise op het gebied van blootstelling aan zeswaardig chroom en houdt zich in bredere zin bezig met gevaarlijke stoffenblootstelling. Respectievelijk vanuit IKA-Ned en vanuit de Polikliniek voor Mens en Arbeid.

Weliswaar is de loopbaan van ondergetekende wat minder lang, maar ikzelf kan mij geen NVAB-ledenbijeenkomst herinneren waar deze collega afwezig was. Binnen de NVAB toont zij zich altijd bereid mee te denken, verbanden te leggen – zo ook weer in de samenwerking tussen NVAB en de Arbeidsinspectie, en is actief in nieuwe commissie preventie.

Met trots roept het NVAB-bestuur om al deze redenen Sophia uit tot bedrijfsarts par excellence 2023.

Over de titel 'bedrijfsarts par excellence'

Eens in de twee jaar kunnen bedrijfsartsen collega’s voordragen voor de titel ‘bedrijfsarts par excellence’. Soms ontvangt de NVAB verschillende voordrachten, soms geen. De prijs wordt alleen toegekend wanneer een bedrijfsarts een bijzondere en opmerkelijke bijdrage heeft geleverd op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Sophia volgt Truus van Amerongen op.