NVAB-bestuur: verlenging en nieuwe aanwinst

03 november 2023

Tijdens de Algemene najaarsledenvergadering op 2 november werd gestemd over de samenstelling van het NVAB-bestuur. Erik Sprong heeft aangegeven zijn zittingstermijn te willen verlengen, terwijl Madelijn de Kleine toetreedt als nieuw bestuurslid.

vlnr: Madelijn de Kleine, Boyd Thijssens, Erik Sprongvlnr: Madelijn de Kleine, Boyd Thijssens, Erik Sprong

Erik Sprong benadrukt het belang van een evenwichtige mix van jonge en ervaren bedrijfsartsen in het bestuur. Hij vertegenwoordigt graag deze laatste groep, met de intentie om jongere artsen te begeleiden met zijn historisch besef. Dit is niet alleen om herhaling van fouten uit het verleden te voorkomen, maar ook om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast werkt hij actief aan lopende projecten, waaronder het Landelijk Opleidingsplan en het nieuwe Toetsboek, die hij graag succesvol wil afronden.

Madelijn de Kleine wil zich inzetten voor de NVAB als bestuurslid om met elkaar te komen tot een goede positionering van de bedrijfsarts, om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en om te zorgen dat we als beroepsgroep zelf aan het stuur zitten voor de toekomst en de ontwikkelingen van ons vak. Samen bouwen aan een goed wetenschappelijk fundament, een sterke opleiding tot bedrijfsarts met aandacht voor onze preventieve taken en adviesvaardigheden.

Het bestuur zit uit naar de samenwerking en nieuwe slagkracht die zij met elkaar hebben.

Vervanging bestuur bij ontstentenis

Vorig jaar kreeg de NVAB nieuwe statuten om te voldoen aan de eisen van de WBTR. Nieuw is de expliciete beschrijving van hoe de vereniging bestuurd moet worden als alle bestuurders niet meer in functie zijn (ontstentenis) of niet in staat zijn hun bestuursfunctie te vervullen (belet). Die situatie is beschreven in artikel 9.6 en 9.7 van de statuten. Wanneer het voltallige bestuur niet in staat is te besturen, neemt iemand de bestuurstaken tijdelijk op zich en zorgt voor een nieuw bestuur.

Oud-voorzitter Gertjan Beens is bereid deze rol zo nodig te vervullen. De ALV stemde daar op 2 november 2023 mee in.