Positionering van de bedrijfsarts bij de extra ledenbijeenkomst

12 oktober 2023

Donderdag 28 september spraken leden met elkaar over de positionering van de bedrijfsarts bij de online extra ledenbijeenkomst. Aanleiding voor het gesprek over positionering is het oplopende tekort aan bedrijfsartsen. Uit de ramingen van het capaciteitsorgaan blijkt dat we jaarlijks meer dan 250 nieuwe bedrijfsartsen nodig hebben om aan de vraag te voldoen. Terwijl we nu met ruim 100 nieuwe aiossen per jaar al aan de grens van onze opleidingscapaciteit zitten. Met het beloofde noodfonds dat de minister van SZW vrijmaakt om het aantal bedrijfsartsen te vergroten kunnen we die capaciteit nog wat verhogen.

Maar dat zal niet het volledige tekort wegnemen. Dit lichtte voorzitter Boyd Thijssens in zijn presentatie toe. Daar komt bij dat voor veel bedrijfsartsen de dag vooral draait om verzuimspreekuren en dat vrijgekomen uren door taakdelegatie, vaak resulteren in nóg meer verzuimspreekuren. Met de genoemde tekorten en de huidige zorgvraag, is dat geen houdbare koers. Urgent dus om als beroepsgroep zelf aan het roer te staan en te formuleren wat precies de toegevoegde waarde van de bedrijfsarts is. Binnen de huidige regelgeving en met het oog op optimale inzet van onze expertise gezien de schaarste.

Nu de regie pakken

De Commissie Beroepsuitoefening en Ethiek (CBE) adviseerde het NVAB-bestuur over hoe om te gaan met de groeiende schaarste aan bedrijfsartsen. Afgelopen jaar besprak de CBE richtinggevende leidraden als de artseneed, het moreel fundament van de bedrijfsarts en de Missie, visie & strategie van de NVAB met collega's en intern. Zij concludeerden dat deze ook nu beschrijven waar de beroepsgroep voor staat en gaat. Deze documenten vormen daarom een goed vertrekpunt voor het gesprek over de positionering van de bedrijfsarts. Tijdens de ledenbijeenkomst vertelde Els Carsouw, voorzitter van de CBE, daar meer over. Zij benadrukte daarbij het belang als beroepsgroep regie te nemen: "Als wij dat zelf niet doen, gaat er later vóór ons beslist worden. We moeten bepalen: wat willen wíj, waar gaan wij straks voor de boer op?”

Opbrengsten subgroepen

Hierover spraken de deelnemers uitgebreid met elkaar in subgroepen. Via MijnNVAB kunnen NVAB-leden de samenvatting van de terugkoppeling van de subgroepen lezen. We vragen leden om daar even de tijd voor te nemen, want deze opbrengsten voeden het gesprek dat we de komende maanden als vereniging voeren om de visies en denkrichtingen op te halen! Aan het begin van volgend jaar volgt dan de koersbepaling, zodat we deze bij de BG-dagen 2024 kunnen presenteren.

In ieder geval bij de algemene najaarsledenvergadering op 2 november staat dit onderwerp op de agenda. En tussendoor kun NVAB-leden terecht op MijnNVAB > Positionering van de bedrijfsarts voor informatie over het proces, downloads en nieuws. 

Lees de samenvatting van de subgroepen (MijnNVAB ledenportaal)