Arbovisie 2040: nul doden op werk door slechte arbeidsomstandigheden

31 oktober 2023

rijksoverheid.nl - Het kabinet wil dat niemand meer overlijdt door slechte arbeidsomstandigheden. Daarvoor is een een fundamentele verbetering nodig in de manier waarop werkgevers, werknemers en de overheid omgaan met arbeidsomstandigheden. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Arbovisie 2040, die naar de Tweede Kamer is gestuurd. 

Alle werkenden in Nederland hebben het recht om gezond en veilig te werken. Nu overlijden jaarlijks ongeveer 4000 mensen door hun werk. 
Minister van Gennip: “Het gebeurt nog te vaak dat mensen in Nederland ziek worden of zelfs komen te overlijden door slechte arbeidsomstandigheden. Soms door een ongeval, soms pas jaren later omdat er bijvoorbeeld onbeschermd is gewerkt met gevaarlijke stoffen. Dit heeft grote gevolgen voor duizenden werknemers en hun familie. Ondanks alle inspanningen van werkgevers, werknemers en de overheid zien we deze aantallen niet dalen. Dat is voor mij onacceptabel. Daarom hebben we een ambitieus doel gesteld: zero death. En een significante daling van het aantal arbeidsongevallen en zieken door het werk. Iedereen moet gezond en veilig thuis komen van werk. Het is hiervoor van groot belang dat we fundamenteel anders naar arbeidsomstandigheden gaan kijken.”

Knelpunten

Er is een aantal knelpunten als het gaat om een gezonde en veilige werkvloer. Zo wordt er te weinig geïnvesteerd in preventie. Bovendien hebben lang niet alle werkgevers voldoende kennis over de Arbeidsomstandighedenwet. Werkenden zijn niet altijd in de positie om arbeidsomstandigheden bespreekbaar te maken. Met name arbeidsmigranten en flexwerkers zijn kwetsbaar op de werkvloer. Daarnaast is er te weinig aandacht in de maatschappij voor de waarde van gezond werk.

Aandacht voor de Arbowet

De NVAB is blij met deze ambitie en zet zich in om de overheid te helpen dit doel te behalen. Dat raakt veel aspecten van het werk van de bedrijfsarts: werkplekbezoeken, arbeidsomstandigheden bespreekbaar maken, werkgevers helpen bij het realiseren van gezonde en veilige werkomstandigheden en het melden van beroepsziekten. De kamerbrief komt op een mooi moment, nu we met de leden de toekomstige positionering van de bedrijfsarts bespreken. Dat deze geneeskundig specialist zich in de toekomst meer op het voorkomen van ziekte door werk gaat concentreren, laat zich al voorzichtig concluderen. Want dat is in ieder geval nodig om de ambitie van de Arbovisie te helpen waarmaken en vanwege de schaarste aan zorgprofessionals in de hele zorg.

Lees meer en download de Kamerbrief over Arbovisie 2024 en kabinetsreactie op SER-advies

Zie ook

Voor NVAB-leden: praat via MijnNVAB mee over de positionering van jouw vak