Nieuws

10 mei

De kwartiermaker zal uiterlijk in oktober aan de minister rapporteren wat er nodig is om weer voldoende instroom te krijgen in de opleiding tot bedrijfsarts.

9 mei

Drie jaar geleden verscheen de KNMG-richtlijn Preventief Medisch Onderzoek. De NVAB heeft meegewerkt aan deze richtlijn. De KNMG wil onderzoeken of de richtlijn in zijn huidige vorm voldoet. 

28 april

We hebben het dus over jaarlijks 3.000 doden door het werk, alleen al in Nederland. En dat aantal wordt maar niet minder. 

21 maart

Taken en positie van de bedrijfsarts worden door de SER onderschreven. De bedrijfsarts is het eerste aanspreekpunt voor informatie over gezondheid in de werkcontext. 

14 maart

Overbelasting kan worden voorkomen door in bedrijven oog te hebben voor een open werkrelatie, goed werkgeverschap én goed werknemerschap, en een gezonde werk-privé balans. 

2 maart

De nieuwe Arbowet gaat te veel uit van verzuimaanpak en te weinig van preventie, zegt NVAB-voorzitter Jurriaan Penders in SC.

18 februari

Het proefschrift ‘Spike the PCHA. Overuse injury of the Posterior Circumflex Humeral Artery in elite volleyball’ van AMC arts-onderzoeker Daan van de Pol laat zien dat niet alleen topvolleyballers of andere bovenhandse sporters risico lopen zoals honkbalpitchers of tennissers maar ook ‘gewone werknemers’ zoals monteurs. 

11 februari

De NVAB stuurde begin februari een brief aan de Vaste Kamercommissie SZW met kritische opmerkingen en voorstellen voor vragen aan minister Asscher van SWZ.
5 februari

Er zijn naar schatting 22.000 nieuwe beroepszieken per jaar. Het zou mooi zijn de voorwaarden te verbeteren om dit aantal verder terug te dringen. Samen maken we het verschil.

13 januari

Borgen van de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg is een taak van de overheid. Dat stellen KNMG, NVAB en NVVG in hun reactie op de visie van het kabinet op de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Pagina's

Abonneren op Nieuws