Nieuws

21 september

KNMG en federatiepartners ontwikkelen een visie op arbeidsgerichte medische zorg. Doel is een gemeenschappelijke visie van de artsenfederatie op het verband tussen arbeid en gezondheid en de positie van de arts daarin. 

20 september

Op 19 september gaven NVAB-leden hun mening over de Visie, Missie & Strategie, het Landelijk Opleidingsplan en de KNMG-visie over arbeidsgerichte medische zorg. 

14 september

De Tweede Kamer heeft ingestemd met wijziging van de Arbowet. Ook werd een amendement aangenomen waardoor wettelijk wordt vastgelegd dat ‘de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen betreffende het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid’.

7 september

Met zijn voorstel om de Arbowet aan te passen, wil Asscher de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking verbeteren.

5 juli

Twee NVAB-richtlijnen waren onderwerp van een webinar voor de VN Medical Staff world wide. De webinar werd verzorgd door Dr P Paul FM Kuijer. 

20 juni

Werk is een van de belangrijkste onderdelen van ons leven. Om dat een carrière lang vol te houden moet je het op een gezonde manier aanpakken.

7 juni

In de KNMG visie-in-ontwikkeling over Arbeidsgerichte Medische Zorg wordt geen (stelsel)wijziging voorgesteld, maar wel een extra toegang voor bedrijfsgezondheidszorg in de vorm van een arbeidsarts in gezondheidscentra / bij de huisarts.

7 juni

NVAB-bestuurslid Marlo van den Kieboom werd deze week geinterviewd door LINDAnieuws over pestgedrag op het werk. "Voor pesten zou altijd een no tolerance-beleid moeten gelden." 

2 juni

Van Rijn: “Als een huisarts niet alleen naar de aandoening kijkt, maar ook kijkt naar wat voor werk iemand doet, kom je vaak tot andere beslissingen en andere oplossingen dan wanneer je dat niet zou doen".

31 mei

NVAB-bestuurslid Marlo van den Kieboom werd geinterviewd over het fenomeen ‘het omgekeerde Kortjakje syndroom’: waarom je ziek word als je eindelijk vakantie hebt?

Pagina's

Abonneren op Nieuws