Nieuws

14 oktober

Bedrijfsartsen hebben veel ervaring met overspanning en burnout en hebben met de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burnout heldere criteria voor de diagnose burnout. Behalve het stellen van de diagnose vinden bedrijfsartsen preventie, begeleiding en behandeling van burnout erg belangrijk.

9 oktober

De NVAB heeft in haar standpunt over de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6) een aantal essentiële knelpunten aangegeven. Inmiddels hebben de NVAB en STECR overleg gevoerd over de verschillen van inzicht over deze STECR Werkwijzer.

18 september

 In het wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet staat dat werknemers de mogelijkheid van een second opinion bij een andere bedrijfsarts moet worden geboden. Hierover stelde het NVAB-bestuur al eerder uitgangspunten vast.
 

2 september

Omdat een bedrijfsarts geen vangnetmelding heeft gedaan, wordt de arbodienst aansprakelijk gesteld voor schade die de werkgever heeft geleden.

21 juli

Drie ministers werken aan conceptwet tegen fraude die verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en de KNMG te ver gaat.

15 juli

Aantrekkelijke aspecten van het werken als bedrijfsarts vinden jonge artsen dat er meer tijd en aandacht is voor de cliënt. Aantrekkelijk is ook de verscheidenheid aan medische en psychosociale problematiek en het gevoel iets te kunnen betekenen voor mensen.

9 juli

‘Positieve gezondheid, persoonlijke mogelijkheden en inzetbaarheid vormen een belangrijk terrein voor bedrijfsartsen’: Jurriaan Penders, voorzitter NVAB.

 

19 juni

Vandaag zijn de winnaars bekend gemaakt van de Burgerpenning 2013-2015, de NVAB-prijs voor wetenschappelijk onderzoek: Ton Vonk Noordegraaf (over herstel en terugkeer naar werk na gynaecologische operaties) en Sarah Ketelaar (over toepassing van Preventief Medisch Onderzoek gericht op de psychische gezondheid van verpleegkundigen en paramedici (proefschrift).

16 juni

Veel belangrijker dan het melden van beroepsziekten is dat er met die meldingen iets gebeurt in de zin van preventie, behandeling, begeleiding en (indien nodig) schadeloosstelling van slachtoffers. Samen met het melden van beroepsziekten door bedrijfsartsen zal ook de verantwoordelijke rol van werkgevers hierin beter naar voren moeten komen. Als dat het resultaat van de huidige discussies is, lijkt dat winst.

15 juni

In principe moet werknemers met suikerziekte een actieve deelname aan de vastenmaand worden ontraden. Zij lopen een groot risico op het ontstaan van (verdere) ontregeling en/of verergering van reeds bestaande complicaties.

Pagina's

Abonneren op Nieuws