Stap maar in! - column Medisch Contact

04 december 2018

Voorzitterscolumn Medisch Contact 48 - Gertjan Beens

Laatst stond ik te wachten op het busstation in Amersfoort. Ik zag de chauffeur van een andere lijn klaar voor vertrek zitten. De deur stond nog open. Een jonge vrouw kwam aanrennen. Ik zag haar denken: nèt gehaald. Vlak voor ze kon instappen ging de deur dicht en gaf de chauffeur gas. Bij het wegrijden kruisten hun blikken. Onmacht in die van haar, distantie in die van hem. Mijn oog viel nog op de achterkant van de bus, waarop het logo van de busmaatschappij stond: ‘Vervoer uit het hart!’

Dat bleef even bij me hangen. Ogenschijnlijk keek ik naar de ongevoelige actie van een ongeïnteresseerde chauffeur. Maar dóórdenkend kwam ik op een tweede mogelijkheid: misschien had hij professioneel bedacht dat elke haltevertraging aan het eind van de rit 10 minuten is, nadelig voor iedereen. Of misschien lag er wel een werkinstructie die zijn speelruimte krap maakte. Waar was ik nou getuige van? Gedrag en motieven zijn twee verschillende zaken. Beide wil je kennen. Er schoot me een parallel te binnen met hoe wij binnen de NVAB, net als andere beroepsverenigingen, werken aan evaluatie van professioneel functioneren, gericht op de beroepsuitoefening en de motieven die daaraan ten grondslag liggen.

Lees de hele column op www.medischcontact.nl