Volgende versie toetsboek opleiding Bedrijfsgeneeskunde nu beschikbaar

15 november 2018

In samenwerking met opleidingsinstituten, praktijkopleiders en aios ontwikkelt NVAB een toetsboek voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Zowel aios als praktijkopleiders kunnen het toetsboek gebruiken als leidraad en houvast in de competentiegerichte opleiding. In het toetsboek zijn de formulieren opgenomen die voor de diverse toetsen kunnen worden gebruikt. Per toets staan de criteria helder gedefinieerd.

De tweede versie van het toetsboek is nu beschikbaar. Hierin vindt u de toetsen voor thema 1 van het landelijk opleidingsplan, ‘De werkende’ en het grootste deel van het toetsmateriaal voor thema 2, ‘De werkomgeving/ branche’ en thema 3, ‘De maatschappij’.

Zie ook: