NVAB: betrek de bedrijfsarts bij behandeling kanker (Trouw)

18 december 2018

Op 6 december jl. verscheen in Trouw het artikel “Patiënt hoort te weinig over leven na kanker”. Daarin valt te lezen dat patiënten te weinig informatie krijgen over de langetermijngevolgen van hun behandeling. Ella Visser, belangenbehartiger van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie, zegt in het artikel: “Bij het kiezen van een juiste behandeling, staat alles eerst in het teken van overleven. Maar als iemand van kanker geneest, wil diegene het vooruitzicht hebben van een betere kwaliteit van leven na de behandeling.”

De NVAB onderschrijft de noodzaak om naar de lange termijn te kijken bij de behandeling en pleit ervoor de bedrijfsarts direct te betrekken in het behandelteam. Bedrijfsarts-consulenten oncologie Cobi Oostveen en Ton Jenner en Desiree Dona, bedrijfsarts - klinisch arbeidsgeneeskundige oncologie, schreven een reactie aan Trouw die dinsdag 18 december gepubliceerd is.

Lees de reactie in Trouw