Desiree Dona wint aanmoedigingsprijs NFK

17 december 2018

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) zet zich in voor een betere kwaliteit van leven en een betere kwaliteit van zorg voor mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Uit raadpleging van hun achterban bleek dat veel problemen met late effecten worden ervaren op het werk. Veel late effecten hebben gevolgen voor het werk en daar is, zeker op de lange termijn, weinig begrip en ruimte om erover te praten. Voor haar werk om arbeid al bij de start van de behandeling mee te nemen, ontving Desiree Dona, klinisch arbeidsgeneeskundige in het Radboudumc en instituutsopleider SGBO, een aanmoedigingsprijs. 

Kanker en werk

Vanwege de resultaten van de raadpleging organiseerde NFK een expertmeeting waarbij experts uit verschillende hoeken van de zorg voor kankerpatiënten hun kennis en ervaring konden ‘doneren’. Desiree Dona woonde deze expertmeeting bij en schreef in een intentieverklaring hoe zij handen en voeten wil geven aan een verbetering van deze zorg. Daarin stond onder meer het voornemen om: 

  1. 'kanker en werk’ en late effecten op te nemen in het curriculum van de opleiding tot bedrijfs- en verzekeringsarts en in het nascholingsprogramma
  2. In de patiëntenzorg expliciet de verbinding met werk te leggen door arbeid al bij de start van de behandeling mee te nemen.

Arbeid op de agenda

Op dit moment is het eerste punt een feit. Voor het tweede punt worden resultaten behaald door intensief te lobbyen om werk op de agenda te krijgen. Bij oncologie is dit al geslaagd en ook bij de politiek wordt voortgang geboekt. Voor de NFK werd duidelijk dat je veel bereikt wanneer je al vroeg in de behandeling arbeid meeneemt. De inzet daarvoor beloonden zij met een aanmoedigingsprijs. Desiree Dona en haar collega’s blijven hard werken om ervoor te zorgen om het mogelijk te maken dat arbeid voor alle patiënten wordt meegenomen bij de behandeling.