De LAN zoekt bedrijfsartsen voor pilots signalering beroepslongziekten regio Rotterdam

20 november 2018

Jaarlijks sterven 3.000 mensen in Nederland door blootstelling aan stoffen op het werk (waaronder beroepslongziekten). Veel patiënten met gezondheidsklachten realiseren zich niet dat deze worden veroorzaakt door het werk. Bij ca 15% van patiënten met astma en COPD spelen werkgerelateerde factoren een rol.

De Long Alliantie Nederland (LAN) wil dit graag onder de aandacht brengen bij zorgverleners en start daarom in de regio Rotterdam met een pilot in huisartsenpraktijken en ziekenhuizen.
De LAN heeft met deze pilot als doel om beroepslongzieken eerder bij patiënten op te sporen zodat verergering van klachten wordt voorkomen en adequate maatregelen kunnen worden ingezet. Daarnaast beogen we een betere samenwerking te bereiken tussen huisartsen, longartsen en bedrijfsartsen.

Wat wordt van u verwacht?

Als bedrijfsarts heeft u kennis van stoffen en de relatie met longziekten. Gedurende 7 maanden neemt u eens in de 6 weken deel in een pilotteam overleg bestaande uit een longarts, huisarts, longverpleegkundige en bedrijfsarts. In dit overleg wordt werkgerelateerde casuïstiek besproken. Het pilotteam geeft advies aan de zorgverlener over de vervolgacties die nodig zijn.
Een vergoeding is beschikbaar. Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met Heleen den Besten.