Helft bedrijfsartsen weet niet dat onveilige situaties op het werk kan melden bij de arbeidsinspectie (Trouw)

16 november 2021

Begin november berichtten wij over de resultaten van een gezamenlijke enquête onder NVAB-leden over de samenwerking met de Inspectie SZW. Naar aanleiding daarvan publiceert dagblad Trouw vandaag een artikel. Gertjan Beens stond de journaliste daarover te woord. Hij geeft onder andere aan dat er meer oorzaken zijn dan onbekendheid waardoor er weinig meldingen binnenkomen bij de Inspectie: “In veel contracten tussen arbodiensten en bedrijven is geen aandacht voor preventie. Bedrijfsartsen komen er in de praktijk ook niet aan toe om aandacht te geven aan de arbeidsomstandigheden. We horen vaker van onze leden dat er geen tijd is om eens op de werkvloer rond te lopen. De meeste tijd gaat naar begeleiding van zieke werknemers.”

Lees het artikel op www.trouw.nl

Wat vind jij?

Op de enquête reageerden 221 van de ruim 1700 leden. Herken jij als bedrijfsarts jouw praktijk niet in dit verhaal? Zorg dan voor een completer beeld en vertel ons hoe het bij jou gaat via e-mail

Aantal doden door werken met gevaarlijke stoffen moet omlaag

Aanleiding voor de enquête waren de verkennende gesprekken tussen de NVAB en de Inspectie SZW over hoe we elkaar kunnen versterken bij de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. We willen wederzijds beter samenwerken om zo de arbeidsomstandigheden te helpen verbeteren. De Inspectie vanuit haar rol als toezichthouder en de bedrijfsarts vanuit zijn rol als adviseur van werkgever en werknemer. 

Het werken met gevaarlijke stoffen leidt in Nederland namelijk jaarlijks tot ruim drieduizend dodelijke slachtoffers en meer dan honderdduizend verloren gezonde levensjaren. Onze eerste stap is het vergroten van de bekendheid met het werk van de Inspectie SZW. Daarom komt dit onderwerp de komende tijd zowel terug op nascholingen voor bedrijfsartsen als in nieuwsbrieven.

Zie ook