Arbeidsdeskunde Award naar bedrijfs- en verzekeringsartsen

15 november 2021

Donderdag 11 november jl. was het 50-jarig jubileumcongres van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. Op deze dag riep de NVvA de NVAB en de NVVG, uit als winnaars van Arbeidsdeskunde Award 2021. Het thema was interdisciplinaire samenwerking. Het afgelopen jaar zetten Gijsbert van Lomwel, directeur van de NVAB en Rob Kok, voorzitter van de NVVG zich in bijzondere mate in, vooral voor het project om samen met de arbeidsdeskundigen richtlijnen te ontwikkelen. Dat project is inmiddels door ZonMW gehonoreerd.

Arbeidsdeskunde Award naar bedrijfs- en verzekeringsartsen

Jurylid Hans Lankhaar: “Met de NVAB en de NVVG werken we samen aan de gevolgen van de wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet. Deze multidisciplinaire samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van het instrument BAR. Deze samenwerking krijgt bovendien een vervolg bij de doorontwikkeling van het instrument en multidisciplinaire richtlijnen.”

Lees het volledige bericht op arbeidsdeskundigen.nl

Zie ook