Goed nieuws voor BIG-herregistratie langdurig zieke artsen: afschaffing tweejaarsregel (KNMG)

16 november 2021

KNMG - Na aandringen van de Tweede Kamer, laat minister De Jonge in een Kamerbrief weten aan de slag te gaan met het 'Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen'. De vaste commissie VWS in de Tweede Kamer heeft bij de minister aangedrongen op een snelle uitvoering. Dit is goed nieuws voor langdurig zieke artsen die willen herregistreren in het BIG-register.

De tweejaarsregel houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren, níet meetellen bij herregistratie als arts in het BIG-register. ‘De tweejaars-werkonderbrekingseis pakt in de praktijk onevenredig hard uit voor alle langdurige zieke zorgprofessionals en kan zelfs leiden tot uitstroom van zorgverleners uit de zorg’ zegt nu ook minister De Jonge.

Voor langdurig zieke geneeskundig specialisten die onder de regelgeving vallen van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG voerden CGS en RGS al verbeteringen door.

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl