Gezond en veilig werken met een RI&E

21 juni 2022

Week van de RI&E 20 - 24 juni 2022

Deze week is de achtste jaarlijkse Week van de RI&E. Een mooi moment om extra stil te staan bij het belang van een volledige en actuele RI&E. Door ongevallen op het werk of beroepsziekten overlijden jaarlijks 4100 mensen en zitten tienduizenden mensen ziek thuis. De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) en plan van aanpak helpt bij het in kaart brengen en verkleinen van arbeidsrisico’s.

 

 

De RI&E opent je ogen

Een bedrijfsongeval zit in een klein hoekje. De RI&E opent vaak letterlijk de ogen van een ondernemer en helpt zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen. Bedrijfsartsen zetten zich elke dag in voor werknemer en werkgever om gezond en veilig te kunnen werken en de voorwaarden daarvoor te scheppen. De informatie uit onder meer de RI&E helpt de werkgever te zien wat eventuele risico’s zijn en zijn arbobeleid daarop aan te passen. Richtinggevend daarbij is dat werk de gezondheid en daardoor maatschappelijk functioneren en toekomstig werk niet mag belemmeren.

Bijna de helft heeft geen RI&E

Uit cijfers van van TNO in Arbobalans 2020 blijkt dat in 2014 naar eigen zeggen 46% van de bedrijven een RI&E uitvoerde. In 2019 groeide dat slechts naar 52%. Dus nog steeds heeft bijna de helft van de bedrijven geen RI&E. Terwijl dit instrument bedoeld is als het fundament voor de bedrijfsaanpak voor gezond en veilig werk. Ook merkt de Inspectie SZW op dat in een aanzienlijk deel van de geïnspecteerde RI&E’s niet alle relevante risico’s zijn geïnventariseerd. 

Aandacht voor gezond en veilig werken

Meer aandacht zoals met De Week van de RI&E is dus geen overbodige luxe. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze week vragen we extra aandacht voor veilig en gezond werken, waarbij de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) het startpunt is voor werkgevers om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen hun bedrijf goed in kaart te brengen. De RI&E is verplicht, en levert ook concrete handvatten op in de vorm van een plan van aanpak met maatregelen ter verbetering van de organisatie.

Zie ook