NVAB-jaarverslag 2021: Samen ijveren voor goede zorg voor werkenden

23 juni 2022

Niemand mag ziek worden door het werk. En niemand die kan en wil werken, mag aan de kant komen te staan. Dit is onze missie die we in 2021 publiceerden in het ‘Missie, visie en strategie 2021-2025’-document. Voor jouw vereniging een belangrijk, richtinggevend document waaraan bestuur, commissies, werkgroepen en bureau hun inzet steeds toetsen. 

Kwaliteitstafel Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde

Voor het afgelopen jaar 2021 betekende dat, dat we opnieuw aandacht vroegen voor de adviezen van de Kwaliteitstafel Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde. Goed nieuws is dat de demissionaire minister SZW een eerste beleidsreactie naar de Tweede Kamer stuurde, ook namens de demissionaire minister voor Medische Zorg. Daarin geeft de minister aan dat SZW op basis van het advies van de Kwaliteitstafel drie scenario’s gaat verkennen ter voorbereiding van de besluitvorming door een nieuw kabinet:

  1. Noodmaatregel met tijdelijke publieke medefinanciering
  2. Noodmaatregel + tijdelijke bijdrage aan kennis- en richtlijnontwikkeling
  3. Structurele medefinanciering van opleidingen en kennis- en kwaliteitsbeleid

Arbovisie 2040

Ook zijn we blij te zien dat de SZW Hoofdlijnennota Arbovisie 2040 goed aansluit op onze missie met de gekozen inzet, namelijk “in 2040 kunnen we zeggen ‘werken is gezond’ en de belasting en belastbaarheid van werkenden is meer in balans”. In 2022 verwachten we meer duidelijkheid over wat het ministerie met het Kwaliteitstafel gaat doen en verschijnt na advies van de SER ook de Arbovisie 2040!

Een greep uit 2021

Dit zijn slechts twee van de vele onderwerpen en activiteiten die de NVAB onder haar hoede had in 2021. Zo waren er ook ledenbijeenkomsten – weer op locatie! –, de eerste versie van het BAR-instrument, zetten we in op het eenvoudiger maken van visitatie en bereikten we concrete resultaten voor betere arbocuratieve samenwerking. Corona (en de gevolgen daarvan) speelde nog een grote rol en daarom publiceerden we de populaire leidraad 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19; Post-Acute gevolgen van SARS CoV-2 infectie (PASC)'.

Met het in november door de ALV goedgekeurde standpunt Overgang en werk liepen we voor de troepen uit, getuige de aandacht van NOS voor dit onderwerp eind mei 2022:

Lees alles in het jaarverslag 2021

In het NVAB-jaarverslag 2021 lees je wat collega-bedrijfsartsen binnen de vereniging deden en welke onderwerpen we nog meer oppakten. Je kunt het verslag per deel lezen of het hele document downloaden:

Zie ook