Oproep Begeleidingscommissie Project arbeidsconflicten

15 juni 2022

Amsterdam UMC startte in samenwerking met de NVAB op 1 juni met nieuw onderzoek (gesubsidieerd door Instituut Gak) gericht op preventie en de-escalatie van arbeidsconflicten. In dit tweejarige project willen we samen met verschillende betrokkenen (werknemers, werkgevers, bedrijfsartsen, arbozorgprofessionals) onderzoeken hoe we
  1. de implementatie van de huidige NVAB richtlijn ‘Conflicten in de werksituatie’ kunnen bevorderen en
  2. een handreiking ontwikkelen voor werknemers en werkgevers met informatie en tools ter preventie en de-escalatie van arbeidsconflicten.

We betrekken hierbij verschillende perspectieven, waaronder professionals die vaak te maken hebben met arbeidsconflicten. Het perspectief van de bedrijfsarts mag hierin uiteraard niet ontbreken. Daarom zoeken wij een bedrijfsarts die zitting wil nemen in de begeleidingscommissie.

Bij deelname aan de begeleidingscommissie woon je gedurende het project 4x een bijeenkomst van maximaal 2u bij:
  1. Tijdens de kick-off van het project (7 juli 2022 14:00 – 16:00);
  2. Na ontwikkeling van de producten (begin 2023);
  3. Tweede ronde producten (na verwerking feedback voorgaande bijeenkomst) (ongeveer maart 2023);
  4. Na de pilotstudie (eind 2023) ten behoeve van een implementatie- en borgingsplan.

Meld je aan

Vind je dit interessant en wil je graag bijdragen aan een gezonde omgang met arbeidsconflicten? Meld je dan via e-mail bij onderzoeker mw.dr. Trees Juurlink. Je kunt haar uiteraard ook vragen stellen over dit onderzoek.