Op weg naar een overgangsvriendelijke werkvloer

8 juli 2022

Donderdag 7 juli organiseerden werkgevers- en werknemersorganisaties, samen met de ministeries van VWS en SZW, een bijeenkomst om te bespreken hoe de werkvloer overgangsvriendelijker te maken. Een grote groep betrokkenen, waaronder de NVAB, was uitgenodigd om over knelpunten en oplossingen te spreken. In 2021 stelde de NVAB, samen met de Dutch Menopause Society (DMS), al een standpunt op: "Iedere vrouw heeft recht op een goede kwaliteit van leven, werk en zorg tijdens de overgang.

Veel vrouwen voelen zich gehinderd in het werk door overgangsklachten

Het gaat om een groot aantal werkende vrouwen, meer dan 200.000 op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, die milde tot ernstige klachten hebben en in hun werk belemmerd worden. Onderzoekers lieten zien dat workshops helpen het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer. Verder bleek dat zorgprofessionals nog vaak moeite hebben om overgangsklachten te herkennen en adequaat te behandelen.

De NVAB wil de werkvloer overgangsvriendelijker maken, het welzijn en de gezondheid van vrouwen in deze leeftijdsfase verhogen en belemmering van werk door overgangsklachten zoveel mogelijk helpen beperken. Bedrijfsartsen kunnen een belangrijke rol spelen. Door leidinggevenden te adviseren en door op het open spreekuur vrouwen te begeleiden. Daarbij helpt het als er een goede richtlijn voor de begeleiding van werknemers met overgangsklachten komt, zoals de NHG die recent voor huisartsen opstelde. SZW liet al doorschemeren die te willen subsidiëren.

Themapagina Overgang en werk

In november stemden de leden in met het NVAB-standpunt Overgang en werk. Om alle informatie makkelijk vindbaar te maken die bedrijfsartsen kan helpen aan de slag te gaan, is er nu een overzichtelijke themapagina Overgang en werk. Je vindt er het NVAB-standpunt, de praktische gids 'Aan de slag met het NVAB-standpunt Overgang en werk' en bronnen voor meer informatie en tips.

Ga naar de themapagina Overgang en werk

Zie ook