Vijf principes voor goed werk - ILO

27 juni 2022

Binnen de International Labour Organization (ILO) spraken landen met elkaar af dat er nu vijf principes voor goed werk zijn: 

  1. geen kinderarbeid
  2. geen discriminatie bij sollicitaties
  3. geen gedwongen arbeid
  4. het recht op vergadering en onderhandelen
  5. het recht op gezond en veilig werk

De eerste vier afspraken bestaan al langer. Het 5e principe is nieuw. Aanleiding is dat wereldwijd jaarlijks bijna drie miljoen mensen overlijden aan werkgerelateerde oorzaken en het productieverlies door verloren werkdagen dat oploopt tot bijna 4 proces van het jaarlijkse, wereldwijde GDP. Zowel vanuit menselijk als economisch perspectief zijn dit enorme verliezen. Met het oog op de gevaren die al jaren bestaan én nieuwe gevaren zoals COVID-19 en klimaatverandering, lopen deze getallen niet vanzelf terug. Daarom moet er wereldwijd meer aandacht komen voor gezond en veilig werk. De ILO zegt hun standaarden voor werkveiligheid en -gezondheid te updaten en nieuwe richtlijnen voor biologische, chemische en ergonomische gevaren op te gaan pakken. 

Overheden, werkgevers en werknemers roept de ILO op te blijven investeren in veiligheid en gezondheid om het tij eindelijk te keren. 

Lees de toespraak hierover van ILO directeur-generaal Guy Ryder (Engels), www.ilo.org