Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)

12 januari 2023

Jaarlijks worden duizenden mensen ziek doordat ze tijdens hun werk in aanraking kwamen met gevaarlijke stoffen. Het is vaak lastig om de schade te verhalen. Om dat te verbeteren, trad 1 januari  jl. de Tegemoetkomingsregeling Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in werking. Mensen die lijden aan bepaalde beroepsziekten kunnen dan een financiële tegemoetkoming aanvragen. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten waarmee zij vaak te maken krijgen en als teken van erkenning voor hun situatie. De regeling is ingesteld door de overheid.

De TSB geldt in eerste instantie voor alle werkenden die door hun werk één van de volgende ziekten hebben gekregen:

  • longkanker door asbest
  • allergisch beroepsastma 
  • chronic solvent-induced encephalopathy (CSE - schildersziekte)

Mensen bij wie een van deze diagnoses is gesteld en blootstelling aan gevaarlijke stoffen door werk heeft plaatsgevonden, kunnen zich vanaf 1 januari 2023 aanmelden bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen

Na aanmelding volgt een aanvraagprocedure en beoordeling door een multidisciplinair panel, waarna bij een positieve beslissing een financiële compensatie kan worden toegekend. Het gaat om een voorhands-aannemelijke relatie tussen aandoening en blootstelling.

Wat is jouw rol als bedrijfsarts? 

Vastleggen

In je praktijk kom je mogelijk werknemers tegen met één van de drie genoemde ziekten. Zorg er dan voor dat je alle informatie over de diagnose, de blootstelling aan specifieke stoffen en eventuele maatregelen goed hebt vastgelegd in het arbeidsgeneeskundige dossier. Deze zal worden opgevraagd door ISBG. 

Wijzen op de TSB

Wijs werknemers met één van bovengenoemde ziektes op de mogelijkheid van de TSB. Voor meer informatie: www.isbg.nl

Lexces: kennis om stoffengerelateerde beroepsziekte te voorkomen

De uitvoering van deze regeling is in handen van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (Lexces). Dit kenniscentrum is sinds 1 juli 2022 in functie en verzorgt de uitvoering van de TSB. Daarnaast werkt het centrum aan het ontwikkelen en delen van kennis over stoffengerelateerde beroepsziekten. Frederieke Schaafsma, hoofd Polikliniek Mens & Arbeid (PMA) bij het Amsterdam UMC en bijzonder hoogleraar Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, is een van de bestuursleden van Lexces. Zij vertelde bij de opening in juli: “Goede gezondheidszorg voor werkenden staat voorop. En daar moet arbeids- en bedrijfsgeneeskunde aan bijdragen. Wij vinden dat niemand ziek mag worden door het werk, maar dat gebeurt nog wel. Met Lexces gaan we voor alle arbokerndisciplines kennis over gevaarlijke stoffen en werk vergroten, bundelen en verspreiden. Mijn oproep aan collega’s: pak die handschoen op en ga stáán voor preventie.”

Zie ook