NVAB-standpunt spreekuurcontacten geactualiseerd- februari 2023

13 februari 2023

Onderstaand advies is ingegaan vanaf februari 2023 en vervangt daarmee alle eerdere adviezen. Het advies geldt voor alle bedrijfsartsen in Nederland, en voor hen die in taakdelegatie of onder supervisie van bedrijfsartsen werken. Het blijft tot nader order van kracht. Wanneer het advies wordt aangepast hangt onder meer af van de situatie rond COVID-19 van dat moment, de RIVM-adviezen en de maatregelen vanuit de overheid. 


Nederland is gelukkig weer open. We zijn beter tegen het virus beschermd, door vaccinaties, booster- en herhaalprikken en de opgebouwde immuniteit. Het virus is nog niet weg, maar er gelden geen coronamaatregelen meer vanuit de Rijksoverheid.

Type spreekuurcontact altijd een afweging van de bedrijfsarts
Ook zijn er geen wettelijke beperkingen meer voor wat betreft het type spreekuurcontact. Zoals altijd is het de professionele verantwoordelijkheid en kritische afweging van de bedrijfsarts om een juiste keuze te maken of een spreekuur fysiek of op afstand (bijvoorbeeld via een videoconsult) plaatsvindt. Indien nodig neemt de bedrijfsarts gepaste maatregelen, zoals bij  kwetsbare mensen met een verhoogd risico op een ernstig verloop. Daarbij houdt de bedrijfsarts ook rekening met keuzes en beleid van hun werkgever/ klant. Denk bijvoorbeeld aan de maatregelen die binnen een ziekenhuis worden genomen.

Uitgangspunt is dat de bedrijfsarts op adequate wijze verantwoorde zorg levert. De bedrijfsarts moet voldoende informatie verkrijgen om  zich een goed beeld te vormen van de belastbaarheid van de werknemer enerzijds en de belasting vanuit het werk anderzijds.

Lees meer