Zorgstandaard Tabaksverslaving herzien

23 februari 2023

Je kunt nu de Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 downloaden. Stoppen met roken is voor iedereen belangrijk, ook als de roker (nog) geen klachten heeft. In de Zorgstandaard Tabaksverslaving vind je wat goede zorg is voor mensen die roken en willen stoppen met roken.

Roken is de belangrijkste vermijdbare risicofactor voor hart- en vaatziekten, kanker en longziekten. De meeste mensen die roken, zijn verslaaf. En nog steeds rookt zo’n 20% van de bevolking. Daarvan zegt 80%  te willen stoppen met roken. Als bedrijfsarts kun je daarbij helpen.

Direct naar de zorgstandaard

Wat is nieuw?

De Zorgstandaard Tabaksverslaving 2022 vervangt de uitgave van 2019. Nieuw zijn een afwegingskader voor 5 zorgprofielen, een hoofdstuk over parameters en een over het implementeren van de standaard.

Adviseren en motiveren

Elke arts heeft de verantwoordelijkheid om roken bespreekbaar te maken. Je kunt adviseren over stoppen met roken, de rookstatus vastleggen en opvolgen. Als bedrijfsarts kun je bovendien specifiek aandacht geven aan kwetsbare groepen, zoals werknemers in een lage sociaaleconomische positie en rokers die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen in het werk. Met een very brief advice kun je cliënten al op weg helpen. En door de werkgever te adviseren rookvrij te worden en hoe, help je alle werknemers van die klant vooruit.

Kijk hoe je dat aanpakt in de wegwijzer Rookvrije Organisatie: www.rookvrijwerken.nl 

Zie ook

Wegwijzer Rookvrije Organisatie