Op weg naar een gezonde maatschappij - deanderedokter.nl

08 maart 2023

‘Op de arbeidsmarkt staan tegenwoordig veel vacatures open, terwijl er ook veel mensen aan de kant staan. Artsen in het domein arbeid en gezondheid kunnen ervoor zorgen dat veel meer mensen aan het werk gaan én blijven. Wij moeten het voortouw nemen om over de muren van het sociale domein en het zorgdomein heen te kijken.’ 

Dit zegt bijzonder hoogleraar sociale verzekeringsgeneeskunde Sylvia van der Burg-Vermeulen. Deanderedokter.nl sprak met haar over het belang van gezondheidszorg in het domein Arbeid en Gezondheid.

Op weg naar een gezonde maatschappij - deanderedokter.nl

Arbeid en gezondheid cruciaal

Volgens Van der Burg-Vermeulen spelen artsen in het domein arbeid en gezondheid een cruciale rol in het streven naar een gezonde samenleving: "De sociale omgeving heeft grote impact op de gezondheid van mensen, vertelt Sylvia. ‘Gebrek aan bestaanszekerheid – inkomen, huisvesting, een sociaal netwerk of vangnet – is funest voor de gezondheid van mensen. Als artsen in het domein arbeid en gezondheid ruimte claimen om deze randvoorwaarden te regelen, zorgen we dat mensen sneller weer werkfit zijn. Dus niet alleen het gesprek voeren of het medische rapport schrijven. Maar ook het contact leggen om voorzieningen van de gemeente of schuldhulpverlening in gang te zetten. Of bij ongeletterdheid de tijd nemen om uit te leggen hoe het zorgsysteem is geregeld." 

Lees het hele gesprek met Sylvia van der Burg-Vermeulen op deanderedokter.nl