Nieuw project over geluidsomgeving bij werkgevers

22 maart 2023

Bij het gezond en veilig aan het werk blijven van werknemers ontbreekt vaak nog de aandacht voor de geluidsomgeving en het gehoor. Studies laten zien dat een lawaaiige omgeving en/of gehoorverlies kan leiden tot vermoeidheids- en stressklachten, met alle gevolgen van dien voor de inzetbaarheid van medewerkers. Hinderlijk geluid wordt bewust of onbewust verwerkt en heeft een grote invloed op kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie. Instituut Gak honoreerde onlangs een project om bij werkgevers de geluidsomgeving in kaart te brengen en die zo nodig te verbeteren.

Inzicht in wat werkt voor betere geluidsomstandigheden

In dit project trekt de NVAB samen op met de Stichting Hoormij en de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven om bij negen werkgevers in de sectoren zorg, onderwijs en autobranche de geluidsomgeving in kaart te brengen en samen met betrokken arboprofessionals die omgeving en eventuele gehoorproblemen van medewerkers te verbeteren. Voor de NVAB is dit project interessant omdat het inzicht geeft in wat werkt om met werkgevers dit type arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bedrijfsarts Arnold Schriemer, deskundige op het gebied van gehoorproblemen, is betrokken als adviseur. We verwachten in de loop van dit jaar de eerste resultaten.

Zie ook

Dat hinderlijk geluid ook lang onopgemerkt kan blijven, blijkt ook uit de casus in het artikel 'Oververmoeid door hinderlijk geluid' op tbv-online.nl