Van Rijn wil betere samenwerking huisarts-bedrijfsarts

02 juni 2016

Volgens staatssecretaris Van Rijn moet de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen verbeteren om een beter werkklimaat te creëren voor mensen met een chronische aandoening. Van Rijn In een interview met Skipr: “Als een huisarts niet alleen naar de aandoening kijkt, maar ook kijkt naar wat voor werk iemand doet, kom je vaak tot andere beslissingen en andere oplossingen dan wanneer je dat niet zou doen. En contacten tussen huisartsen en bedrijfsartsen kunnen echt wel een tandje beter. Dus die aanbeveling van de SER om die verbinding ook in professionele zin te zoeken, dat huisartsen zich meer moeten bezighouden met wat voor werk iemand doet en dat de werkgever de relatie via de bedrijfsarts ook met de zorg kan leggen dat gaat voor heel veel mensen al heel veel betekenen."

Van Rijn deed deze uitspraken op 25 mei 2016 in Den Haag in reactie op het SER-advies ‘Werk: van belang voor iedereen - een advies over werken met een chronische ziekte’ tijdens een bijeenkomst over ‘Langer actief door innovatie in de zorg en beleid’. Ook NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens was aanwezig om vanuit de positie van de bedrijfsarts een inbreng te leveren.

De SER is van mening dat de oplossing niet zozeer ligt in extra regels, maar in meer kennis van de bestaande regels en in het voeren van de dialoog op de werkvloer. Verder beveelt de SER aan de ondersteuning van werkenden met een chronische ziekte te verbeteren en meer te doen aan preventie om werkbelemmeringen als gevolg van een dergelijke ziekte te voorkomen. Het aantal mensen met een chronische ziekte zal de komende jaren verder stijgen. Een groot deel van hen is aan het werk en met veel van hen gaat het goed, maar de vraag is hoe zij aan het werk kunnen blijven. Zo vroeg mogelijk inspelen op de situatie lijkt daarbij cruciaal.

Lees verder