Geef uw mening over de richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

09 mei 2016

Drie jaar geleden verscheen de multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de KNMG. Het NVAB heeft meegewerkt aan deze richtlijn, die is bedoeld voor aanbieders en uitvoerders van preventief medisch onderzoek. De KNMG wil onderzoeken of de richtlijn in zijn huidige vorm voldoet. U kunt uw mening over deze richtlijn geven via een webformulier.

De richtlijn sluit aan bij de roep uit het veld, waaronder NHG en NVAB, om kwaliteitseisen te stellen aan het toenemende aanbod van preventief medisch onderzoek. Dit was destijds een van de redenen voor het ontwikkelen van het PreventieConsult. Het PreventieConsult Cardiometabool Risico wordt genoemd als een van de voorbeelden die voldoen aan de criteria van ‘gerichte opsporing, waarbij het nut van het onderzoek opweegt tegen de mogelijke fysieke en psychische nadelen.’

Internetconsultatie: uw mening vanuit de praktijk

De KNMG wil onderzoeken of de in 2013 uitgebrachte multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek in zijn huidige vorm voldoet. Hiervoor hebben is uw mening nodig. Wij nodigen u daarom uit om op de richtlijn te reageren door zes vragen te beantwoorden op dit webformulier. U kunt reageren tot 15 juni 2016.

Achtergrondinformatie

Preventief medisch onderzoek (PMO) is medisch onderzoek bij een persoon die geen concrete gezondheidsklacht of indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem heeft.

Eisen aan aanbieders en uitvoerders van PMO

De multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek van de KNMG is bedoeld voor aanbieders en uitvoerders van preventief medisch onderzoek. De kern van de richtlijn luidt als volgt:

  • Het moet duidelijk zijn welke ziekte of risicofactoren het onderzoek probeert op te sporen.
  • Het moet duidelijk zijn voor wie het onderzoek is bedoeld (doelgroep).
  • De voordelen van het onderzoek moeten groter zijn dan de mogelijke lichamelijke en psychische nadelen.
  • De aanbieder en/of uitvoerder heeft afspraken met erkende zorgaanbieders over het doorverwijzen van mensen voor verder onderzoek.
  • Patiënten die niet tot de doelgroep horen of te hoge medische risico’s lopen, moeten van de arts/aanbieder het advies krijgen om geen onderzoek te doen doen/laten doen.
  • De aanbieder onderhoudt een kwaliteitssysteem voor de werkomgeving, materiaal, hulpmiddelen en apparatuur.

Meer informatie

• Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (KNMG, 2013)
• Leidraad Preventief Medisch Onderzoek van Werkenden (NVAB, KMKA 2013) 
• De Persoonlijke Gezondheidscheck (2015)
• PraktijkWijzer PreventieConsult Cardiometabool risico bij de Leidraad PMO van werkenden (NVAB, september 2012)