Bedrijfsarts en preventie centraal bij aanpassing Arbowet

7 september 2016

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Met zijn voorstel om de Arbowet aan te passen, wil Asscher de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking verbeteren. Het gaat daarbij om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij arbodienstverlening, preventie en de positie van de bedrijfsarts. 

De toegang van werknemers tot de bedrijfsarts (arbeidsomstandighedenspreekuur) en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts worden in de wet vastgelegd. 

De Tweede Kamer stemt op 13 september over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Zie ook