De NVAB wil dat alle werkenden kunnen rekenen op goede toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg

20 juni 2016

Voorzitterscolumn: Waar staan we voor en waar gaan we voor?

Werk is een van de belangrijkste onderdelen van ons leven. We verdienen er onze boterham mee en het biedt een plek om erbij te horen, ons te ontwikkelen en iets bij te dragen. Om dat een carrière lang vol te houden moet je het op een gezonde manier aanpakken. In het recentelijk ontwikkelde visie-, missie- & strategiedocument van de NVAB zetten wij werk op de eerste plaats.

De arbeidsmarkt flexibiliseert; keerzijde daarvan zijn minder beschermde arbeidsomstandigheden en minder continuïteit in begeleiding van werkenden. Daarnaast komen er meer werkenden met een chronische aandoening, ook door de vergrijzing van de arbeidsmarkt.

De NVAB ziet in deze ontwikkelingen uitdagingen en mogelijkheden voor innovatie van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. Maar het betekent ook dat we zorgvuldig willen zijn hoe we ons beroep uitoefenen door een kritische reflectie op onszelf en de context waarbinnen we opereren. Waar staan we voor? En waar gaan we voor? Dat waren de belangrijkste vragen om onze identiteit te actualiseren.

Visie en missie van de NVAB

De NVAB wil dat alle werkenden kunnen rekenen op goede toegankelijke arbeidsgerelateerde zorg. Deze zorg richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle (potentieel) werkenden en het streven naar een verantwoorde arbeidsbelasting en arbeidsomstandigheden.

Als fundament van de missie hanteren we de morele basis die zowel terugkomt in de 'Code of Ethics' van onze internationale beroepsorganisatie als verankerd is in onze eigen 'Kernwaarden van de Bedrijfsarts'.

  • Een goede bedrijfsarts opereert altijd integer en professioneel; dat wil zeggen kritisch en onafhankelijk.
  • Een goede bedrijfsarts houdt ook regie op het blijven ontwikkelen van zijn competenties: volgt bij- en nascholing en neemt deel aan visitatie.
  • En een goede bedrijfsarts overziet alle factoren. Dankzij preventieve en curatieve kennis en gebruik van richtlijnen kan de bedrijfsarts uitval voorkomen en duurzame inzetbaarheid bevorderen. De bedrijfsarts is uniek in zijn soort: een dokter met zorgtaken en (medisch) adviseur en in zijn element als linking pin tussen curatieve zorg en werkvloer.

De bedrijfsarts doet er toe. Gezondheid en inzetbaarheid van werkenden zijn cruciaal!

De totstandkoming van deze visie en missie was een mooi proces van groei en rijping. Een eerste opzet, kritische reflectie en weer terug naar de tekentafel. Werkgroepen, commissies, bevlogen en kritische leden hebben vol betrokkenheid en enthousiasme deelgenomen. Vorige maand hebben we de visie en de missie op de ALV vastgesteld. ‘Daar kun je het niet mee oneens zijn’, was het commentaar van een van onze leden tijdens de ALV. Maar is dat commentaar? Ik beschouw dat als compliment! Uit dat kleurrijke palet van professionals is een uniforme identiteit naar voren gekomen.

Vervolg

Met de visie en missie is de basis gelegd. Wij gaan over het vervolg nadenken: grondslagen, randvoorwaarden en zich doorontwikkelende beroepsinhoud. Want om goede en actuele zorg te blijven leveren zullen we met elkaar in gesprek blijven over inhoud, kansen en uitdagingen van ons vak. 

Jurriaan Penders

Deze NVAB-voorzitterscolumn verscheen in Medisch Contact nr. 24 - 16 juni 2016