Arbeidsgerichte Medisch Zorg: visie-in-ontwikkeling

07 juni 2016

Tijdens de Bedrijfsgeneeskundige Dagen 2016 presenteerde Gerrit van der Wal als onafhankelijk voorzitter van de KNMG-Werkgroep de visie-in-ontwikkeling over ‘Arbeidsgerichte medisch zorg’. De KNMG-Werkgroep gaat deze visie binnenkort voorleggen aan de federatiepartners en met hun commentaar verder aan de slag. 

De NVAB is net als andere federatiepartners lid van de werkgroep en staat achter de zeven gezamenlijke uitgangspunten voor alle artsen:

  1. Gezondheid van de werkende staat altijd voorop
  2. Gericht op participatie
  3. Specialismen moeten elkaars competenties kennen
  4. Arbeidsgerichte medische zorg is integraal onderdeel van de zorg
  5. Artsen zijn alert op arbeid als determinant van gezondheid
  6. Artsen voorkómen medicalisering; geven passende arbeidsgerichte zorg
  7. Arbeidsgerichte medische zorg is toegankelijk voor álle werkenden. 

In de visie-in-ontwikkeling wordt geen (stelsel)wijziging voorgesteld, maar wel een extra toegang voor bedrijfsgezondheidszorg in de vorm van een arbeidsarts in gezondheidscentra / bij de huisarts. Dit sluit aan bij aanbevelingen van de NVAB over de toegankelijkheid van de bedrijfsarts voor alle potentieel werkenden, dus ook voor mensen die niet in loondienst zijn (ZZP-ers, mantelzorgers, stagiaires, werkelozen).

Voor de NVAB is het uitgangspunt dat de arbeidsarts een gewone bedrijfsarts is, die op andere wijze is gepositioneerd. Een pilot moet uitwijzen hoe en in welke vorm de arbeidsarts een bijdrage kan leveren aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de arbeidsgerichte medische zorg.

Lees ook