COVID-19 en arbeidsgerelateerde zorg - kennisnieuwsbrief 2022/1

19 augustus 2022

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

Wil je volgende kennisnieuwsbrieven rechtstreeks ontvangen? Meld je dan aan via beroepsziekten.nl.

Elf vragen, elf antwoorden

In deze kennisnieuwsbrief COVID-19 2022/1 vind je antwoord op deze vragen:

 1. Hoe moet ik de huidige situatie als arboprofessional inschatten, waar staan we nu met Covid-19?
 2.  Hoe realiseer je opvolging van sector- of bedrijfsregels nu de overheid landelijk weinig gedragsregels vaststelt?
 3. Welke ervaringen hebben sectoren opgedaan bij voorgaande coronagolven en hoe vinden die hun weg naar sectorplannen?
 4. Zijn er nog nieuwe aandachtspunten ten aanzien van kwetsbare groepen?
 5. Wat zijn de ervaringen van de Nederlandse Arbeidsinspectie?
 6. Wat is er bekend over WIA-toename door of in verband met Covid-19?
 7. Hoe kunnen arboprofessionals bijdragen aan multidisciplinaire herstelzorg bij Long Covid?
 8. Hoe zijn de ontwikkelingen rond hybride werken?
 9. Is er onderzoek verricht naar de gezondheidseffecten van hybride werken?
 10. Handhaaft de Nederlandse Arbeidsinspectie nog op besmettingsrisico’s?
 11. Hoe ontwikkelt zich het aantal meldingen van beroepsziekte door Covid-19? 

Download de kennisnieuwsbrief

Heb je vragen die niet in deze lijst staan? Of ken je juist een waardevolle bron van kennis of informatie?

Stuur dan een mail of kijk op kiza.beroepsziekten.nl.

Eerdere nieuwsbrieven*

 


Lees meer

Disclaimer: De Kennisnieuwsbrieven zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld op basis van multidisciplinaire afstemming en inzichten. Desondanks kunnen noch de opstellers, noch de NVAB enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele inhoudelijke misvattingen. Ook is de inhoud niet noodzakelijkerwijs representatief voor de standpunten de NVAB. Kennisnieuwbrieven worden niet geactualiseerd.