KNMG: Gezondheidsplannen van het kabinet te vrijblijvend en ondoelmatig

12 september 2022

De gezondheid van alle Nederlanders moet voorop staan bij het beleid van de overheid. Daarvoor pleit artsenfederatie KNMG. In het Integraal Zorg Akkoord wordt de gezondheid van burgers niet centraal gesteld, constateert de KNMG. Volgens de artsenfederatie focussen de huidige kabinetsplannen onvoldoende op gezond blijven. Dat kan ertoe leiden dat het beoogde effect van het Integraal Zorg Akkoord niet bereikt wordt. KNMG-voorzitter René Héman: ‘We kunnen geld blijven investeren in de gezondheidszorg, maar als je niets doet aan de oorzaak van gezondheidsproblemen, is het dweilen met de kraan open.’

Gezondheidsproblemen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door sociale omstandigheden zoals armoede. Die omstandigheden moeten aangepakt worden en niet alleen de gevolgen die eruit voortvloeien, bepleit de KNMG. René Héman: ‘We zien steeds meer patiënten in de spreekkamer die hun rekeningen niet meer kunnen betalen. De stress die dat geeft, brengt hun gezondheid in gevaar - denk aan hoge bloeddruk of hartproblemen. We vinden het heel belangrijk dat de politiek zich ook bewust is van deze effecten van bijvoorbeeld armoede en schulden.’

Lees het volledige bericht op www.knmg.nl

Zie ook