Willen bedrijfsartsen informatie opvragen via ZorgDomein?

08 september 2022

Voor de zomer ontvingen NVAB-leden een enquête over wat bedrijfsartsen willen met ZorgDomein. Aanleiding is dat de samenwerking met andere specialisten cruciaal is voor goede patiëntenzorg, maar dat die samenwerking in de realiteit nog wel wat beter kan. Andere specialisten weten ons niet altijd te vinden of moeten daar in ieder geval veel moeite voor doen. Ook het aanvragen van informatie door de bedrijfsarts, levert niet altijd wat op. Onze curatieve collega’s werken voor verwijzingen en informatieverzoeken vaak met het platform ZorgDomein. ZorgDomein is ook bedrijfsartsen gratis te gebruiken voor verwijzen en om in contact te komen met huisartsen en medisch specialisten via de module Patiëntoverleg. Dit kan al even, maar het aantal bedrijfsartsen dat ZorgDomein gebruikt, is heel beperkt. Nu onderzoekt de NVAB of bedrijfsartsen de informatie uitwisseling via Zorgdomein als toegevoegde waarde zien.

Resultaten enquête

De vragen zijn beantwoord door 283 bedrijfsartsen. 80% van hen ziet voordelen aan het digitaal via Zorgdomein informatie opvragen en maar liefst 90% zou er zeker tot zeer waarschijnlijk gebruik van gaan maken als het beschikbaar komt. Als het nodig is, zal ook 80% bereid zijn een vergoeding te betalen of verwachten dat zijn/haar organisatie dat wel wil.

Uitgangspunten om informatie uit te wisselen

ZorgDomein is een groot platform voor het opvragen van medische informatie. Uitgangspunten voor gebruikers zijn:

  • Informatie makkelijk, digitaal, veilig en direct opvragen bij een andere zorgprofessional
  • Waarbij toestemming van de patiënt juist geregeld is
  • Informatie veilig en digitaal verstrekt kan worden
  • Beide zorgprofessionals kunnen zien over welke patiënt met wie informatie is gedeeld

Sneller en veiliger dan verzoeken per post

De NVAB gelooft dat dit proces via ZorgDomein bijdraagt aan goede arbocuratieve samenwerking. Doordat we veilig werken in hetzelfde systeem. Met de resultaten van de enquête gaan we verder in gesprek met ZorgDomein om informatie opvragen door bedrijfsartsen te realiseren. Daarnaast blijven wij onze curatieve collega’s steeds informeren waarom het voor hun patiënt van belang is om werk mee te nemen als determinant van zorg en dat afstemming daarin cruciaal kan zijn bij de gezamenlijke  behandeling van deze patiënt.

Zie ook

Tags: