Bedrijfsartsen helpen ambities Integraal Zorgakkoord bereiken

21 september 2022

Boyd Thijssens, voorzitter NVAB en bedrijfsarts

Na jaren de op één na grootste uitgavenpost van de rijksoverheid te zijn geweest, vormen de zorguitgaven komend jaar de grootste post in de miljoenennota. Maar ondanks extra investeringen, staat de zorg onder druk, merkte NVAB-voorzitter Boyd Thijssens op. Hij sprak minister Ernst Kuipers toe tijdens het Ontbijt met de Minister van Medisch Contact op dinsdag 21 september. Er is een relatief hoog ziekteverzuim onder zorgprofessionals en helaas vertrekken er ook een aantal vroegtijdig bij hun werkgever.

Thijssens verbreedde het blikveld van het publiek vooral door aan te geven dat niet op alle zorgvragen een puur medisch antwoord past. En dat vroege interventies door de bedrijfsarts uitval of vertrek kunnen voorkomen.

 

Bedrijfsartsen benaderen de werkenden in hun spreekkamer met een bio-psychosociale insteek. Dat betekent dat ze, naast de klachten en het medisch beeld, ook de omgeving, werk en privé bekijken. Waarom dat voor zorgprofessionals belangrijk is, illustreerde Thijssens met een concreet voorbeeld.

Aios met spanningsklachten

Een aios komt, na twee jaar werken in de periferie, in een academisch ziekenhuis terecht. Daar bezoekt hij preventief de bedrijfsarts met een scala aan spanningsklachten. In datzelfde consult geeft hij aan dat hij wil stoppen met de opleiding. Op het werk heeft hij last van de omvang en organisatiecultuur. Geen korte lijnen, wel anonimiteit. Privé heeft deze aios echter ook wat te dragen: zijn partner zit in de medisch molen omdat er vermoedens zijn van een ernstige ziekte. De bedrijfsarts start met snelle interventies. Door de inzet van een psycholoog Arbeid en Gezondheid en een gesprek met de leidinggevenden keerden het werkplezier en de gezondheid terug. De aios besluit toch in opleiding te blijven.

Infrastructuur en expertise is er al

Hele beroepsgroepen, waaronder de bedrijfsarts, zetten zich in voor precies deze problematiek. En niet alleen voor zorgmedewerkers, maar voor de hele maatschappij. Die infrastructuur ligt er al en de expertise is er ook al, dus maak er gebruik van!

In de praktijk blijkt nu dat bedrijfsartsen vaak pas reactief en achteraf ingezet worden, dus als de patiënt al patiënt is en geheel of deels is uitgevallen. Maar een vroegtijdige inzet van de bedrijfsarts kan enorm bijdragen aan het minder belasten van de zorg die nu zo onder druk staat. Door te voorkomen dat zorgmedewerkers uitvallen. Door oog te hebben voor veilige werkomstandigheden, fysiek én psycho-sociaal. En door te kijken naar een bredere context dan enkel het orgaanprobleem of ziektebeeld. Dus voor meer samenwerking staat hier alvast een hele groep bedrijfsartsen klaar die graag ingezet wordt op dit soort vraagstukken. We zijn klaar met het dweilen met de kraan open, laten we de kraan dichtdraaien.

Overigens: de bedrijfsarts is voor VWS ‘gratis’. Bedrijfsartsen vallen immers niet onder de zorgverzekeringswet. Maar we kunnen wél helpen met IZA doelen realiseren.