De RGS zoekt 4 bedrijfsartsen voor behoud en verbetering van de opleidingskwaliteit

1 september 2022

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) werkt voor het vertrouwen van de samenleving in de geneeskundige zorg. De commissie neemt daarvoor besluiten over aanvragen van artsen over hun registratie, herregistratie, opleiding en erkenning (ook van buitenlandse diploma’s). De RGS maakt zich ook hard voor een continu verbeterproces van opleidingen en opleidingsinstellingen. De RGS bestaat uit ongeveer vijftig leden en hun plaatsvervangers (voorgedragen door wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen) en ongeveer tien adviseurs waaronder aiossen.

Voor de beide kerntaken zoekt de RGS nieuwe vertegenwoordiging van bedrijfsartsen: een RGS-lid, een plaatsvervangend lid en twee visitatoren.

RGS-lid en plaatsvervangend lid

Vanwege het aflopen van de termijn van bedrijfsartsen Pellegrom en Coffeng. Zij waren de afgelopen 8 jaar respectievelijk lid en plaatsvervangend lid bij de RGS. De heren zeggen over deze functie:  Als RGS-lid vergroot je jouw brede inzicht in geneeskundige opleidingen en de kwaliteit ervan. De RGS vergadert gewoonlijk 10 keer per jaar op vrijdagmiddag, afwisselend online en op locatie. Een vergadering vraagt voorbereiding om de stukken te lezen. Naast de reguliere bijeenkomsten zijn er themamiddagen over actuele vraagstukken en ontwikkelingen.

Bij de vergaderingen en themabijeenkomsten heb je contact met collega’s of praktijkopleiders uit andere clusters, waarmee je je professionele horizon verbreedt. Je levert zo een bijdrage aan de kwaliteit van je eigen vak en van andere geneeskundige specialismen.

Lees meer: Functieprofiel RGS-lid of neem direct contact op via e-mail met Iris Homeijer, bestuurslid NVAB

Twee visitatoren bedrijfsgeneeskunde

Het aantal instellingen dat aios wil opleiden, groeit. Gelukkig, want het is noodzakelijk dat we meer aios kunnen opleiden. Bovendien hopen we dat de belangstelling voor ons vak verder groeit door betere coschappen. Daar staat tegenover dat nu de wachttijd voor een eerste erkenning als opleidingsinstelling oploopt door een tekort aan visitatoren. Als RGS-visitator bezoek je opleidingsinstellingen voor een (hernieuwde) erkenning en voor evaluatiebezoeken. Je kijkt mee in allerlei organisaties en helpt mee om op een goede manier meer aios op te leiden, waarmee je het vak in kwaliteit en bezetting op sterkte brengt. Je voert 2 à 3 visitaties per jaar uit in ongeveer een dag per visitatie, inclusief voorbereiding en bezoek.

Lees meer: Functieprofiel RGS-visitator of neem direct contact op via e-mail met Iris Homeijer, bestuurslid NVAB

Zie ook