Aandacht voor ongezonde arbeidsomstandigheden bagagepersoneel

06 september 2022

Op 6 en 7 september besteedt Nieuwsuur aandacht aan de arbeidsomstandigheden van bagagepersoneel op Schiphol. De NOS schrijft daarover: "Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol laten hun personeel te zwaar werk uitvoeren, terwijl de inspectie had geëist dat dat na 2009 niet meer zou gebeuren. Een deel van de bagage- en vrachtsjouwers kampt met lichamelijke problemen als gevolg van het zware werk. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Betrokken bedrijfsartsen waarschuwen dat de helft van het grondpersoneel een beroepsziekte krijgt als men het werk op deze manier blijft doen. De arbeidsinspectie heeft hier de afgelopen twaalf jaar niet meer op gecontroleerd." 

Neem de Arbowet serieus

Als wetenschappelijke vereniging van bedrijfsartsen gaan wij niet over specifieke casuïstiek van werkgevers of werknemers. Dat is aan de betrokken professionals zelf, zoals hier ook gebeurt.  Maar: wij vinden dat niemand mag ziek worden door werk. En niemand die nog kan en wil werken, mag door ziekte aan de kant komen te staan. Want iedereen heeft recht op gezond en veilig werk. Daarom dringen we erop aan dat werkgevers de Arbowet nu echt serieus gaan nemen. In de Arbowet staat onder meer dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werknemer de bedrijfsarts kan bezoeken als hij vragen heeft over zijn gezondheid in relatie tot het werk. Ook als de werknemer nog niet verzuimt of klachten heeft. En dat de bedrijfsarts vrij toegang heeft tot de werkplek om zo goed inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. In het contract met de arbodienstverlener moet onder meer zijn vastgelegd dat 'een bedrijfsarts tijd moeten kunnen ­besteden ‘aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten'.

De Arbowet is er niet voor niets, die helpt ziekte en arbeidsongeschiktheid voorkomen. De bedrijfsarts kan de werkgever helpen, onder andere door te adviseren over preventieve maatregelen. Want iedereen heeft recht op gezond en veilig werk.

Zie ook