Nieuw: Brochure Hersenletsel en re-integratie naar werk

10 juli 2024

Na hersenletsel kan re-integratie naar werk een lastig traject zijn met soms grote persoonlijke gevolgen. Doelgroepgerichte en vroegtijdige informatie helpt. Er is veel informatie over hersenletsel en ook over re-integratie (o.a. Wet verbetering poortwachter), maar weinig over de combinatie daarvan. De brochure 'Hersenletsel en re-integratie naar werk' combineert die informatie wel en geeft mensen met hersenletsel en hun naasten waardevolle tips en informatie.

Als bedrijfsarts kun je deze mensen en hun werkgevers attent maken op de brochure. De brochure kun je gratis downloaden via werkenmethersenletsel.nl. Je kunt 'm ook bestellen in de webshop van patiëntenvereniginghersenletsel.nl. Als (bedrijfs)arts kun je tegen kostprijs grotere aantallen bestellen.

Informatietafel Hersenletsel

De brochure is ontwikkeld door de Informatietafel Hersenletsel, een samenwerkingsverband van de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, de Breinlijn, wegwijzer-hersenletsel.nl, Casemanager Hersenletsel en de Hersenletsel Alliantie. De brochure is opgesteld met experts uit het werkveld en sluit aan bij de Richtlijn NAH en Arbeidsparticipatie

De Informatietafel Hersenletsel wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer over de Informatietafel Hersenletsel