Ramazziniprijs 2024 voor Marjolein Bastiaanssen

30 mei 2024

Vandaag ontving Marjolein Bastiaanssen de Ramazziniprijs 2024 voor haar inzet voor de opleiding bedrijfsgeneeskunde. Sinds 2014 reikt de NVAB de Ramazziniprijs uit, vertelde NVAB-bestuurslid Iris Homeijer: "In 2014 gebeurde dat nog onder toeziend oog van slechts een handjevol artsen in opleiding op de Bedrijfsgeneeskundige Dagen. Nu zijn er veel nieuwe en aankomende bedrijfsartsen, die zowel online als in de zaal dit heugelijke feit meemaken. Alleen al de enorme aanwas van nieuwe collega’s is een opsteker voor de collega die genomineerd is voor de Ramazziniprijs."

FoMarjolein Bastiaanssen ontvangt de Ramazziniprijs 202

Foto: Ivo Rejda

Hart voor opleiden

Gaandeweg de toespraak door Iris, was het voor Marjolein duidelijk: dit gaat over mij! Ze was heel verrast: "Na al mijn jaren ervaring bij de NVAB weet ik dat bij de winnaars altijd wordt gepolst of ze naar de BG-dagen gaan. Maar dat was deze keer niet gebeurd, want ik wist van niets. Ik ben hier ontzettend blij mee. Deze waardering voor de SGBO, mijn team, collega-opleidingsinstituut NSPOH. Dat we dankzij ons hart voor opleiden steeds meer aiossen onder onze gelederen hebben. Daarmee hebben we een hele mooie toekomst voor ons liggen. Ik hoop de komende jaren nog heel veel mensen op te leiden voor dit vak."

Marjolein Bastiaanssen zet zich steeds breed voor het vak in, is een voorbeeld voor nieuwe artsen en weet aanstormend talent de weg te wijzen naar NVAB-commissies en het bestuur.

Uit de voordracht door haar collega’s

"Marjolein heeft een ongelooflijk geheugen voor allerlei feiten. Ze is altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken en ziet ontzettend snel de samenhang tussen zaken. Daarnaast is ze heel goed in staat op persoonlijk en groepsniveau verbinding te maken en de juiste vragen te stellen, waardoor aiossen of praktijkopleiders zelf tot nadenken worden uitgedaagd. Ze denkt mee over oplossingen bij knelpunten en problemen en ziet ook wie juist extra uitdaging of stimulans nodig heeft. Inspirerend voor docenten is hoe zij altijd overzicht en rust bewaart en dan de juiste interventies inzet, ook wanneer ze te maken krijgt met kritische vragen of weerstand.

Zij geeft op superieure wijze leiding aan ons opleidingsinstituut met een hoog nationaal en internationaal profiel. Met grote kennis van zaken, in vriendelijk contact met aiossen, praktijkopleiders en collega’s. Is er dan helemaal niets af te dingen? Jawel, zij is te bescheiden; alleen daarom al verdient zij deze prijs."

In 2014 werd de eerste Ramazzini-prijs uitgereikt aan bedrijfsarts Philip Thung. Vanaf 2018 wonnen achtereenvolgens Paul Smits, Bart Dollekens in 2020 en Jeroen Croes in 2022de prijs in ontvangst.

Wie was Ramazzini?

Bernardino Ramazzini (1633-1714)

Bernardino Ramazzini (1633-1714) was met het onderkennen en beschrijven van beroepsgebonden aandoeningen een voorloper op het gebied van onderricht en onderwijs in de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. In 1700 verscheen zijn handboek de “Morbis Artificum Diatriba”, het eerste grote werk over beroepsmatige aandoeningen. Dat ging over de gezondheidsrisico's van chemicaliën, stof, metalen en andere agentia gebruikt door arbeiders in 52 beroepen.De naar hem genoemde prijs wordt toegekend aan die collega die veel betekent voor de opleiding van toekomstige bedrijfsartsen en het vak met enthousiasme weet uit te dragen.

 

Zie ook