Nieuwsberichten rondom corona

19 augustus

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

24 juni

Centrum Werk Gezondheid en C-support ontwikkelden samen korte video’s en animaties met informatie over langdurige klachten na corona en bijvoorbeeld het gesprek met de bedrijfsarts daarover. Ook zijn er video's van werknemers en zelfstandig werkenden die hun verhaal vertellen en tips geven.

20 juni

De meeste mensen herstellen vlot en volledig van een COVID-19 infectie. Veel mensen ondervinden echter langdurig klachten na COVID-19. Als deze klachten langer dan 12 weken aanhouden, spreken we van het Post-COVID Syndroom (PCS). Voor het snelste herstel is het belangrijk te voorkomen dat mensen te snel te veel doen. Door mensen te begeleiden vanaf een basisniveau aan inspanning.

18 maart

De afgelopen weken zijn de coronabesmettingen weer opgelopen. De huidige virusvariant is echter minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen is beperkt. Daarom heeft het kabinet op 15 maart bekekend gemaakt om verder te versoepelen. Het thuiswerkadvies is koment te vervallen en er gelden geen corona-regels meer voor contactberoepen. Het blijft altijd de professionele verantwoordelijkheid en kritische afweging van de bedrijfsarts zelf om de juiste keuze te maken wat betreft het type spreekuur en indien nodig de gepaste maatregelen te treffen.

31 januari

Vanochtend sprak Carl-Johan de Zwart van het Radio 1-programma Spraakmakers met NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens over Long-COVID aan de hand van de stelling: 'Er moet een extra vangnet komen voor longcovidpatiënten.' Wat is de rode draad voor bedrijfsartsen nu? Ernst Jurgens zegt daarop: "Begrip, sociale ondersteuning en de zaak serieus nemen."

24 december

Bij de meeste mensen nemen na 4 tot 12 weken de symptomen af. Er blijven echter ook mensen langer klachten houden. Een projectgroep buigt zich over de groeiende wetenschappelijke kennis. Bedrijfsarts Ernst Jurgens is voorzitter van de projectgroep en deelt hoe dat gaat en wat hij in zijn praktijk ziet: “We krijgen veel vragen van collega’s die duiden op handelingsverlegenheid. Dat begrijpen we ook. COVID-19 is nog zo nieuw dat je niet kunt terugvallen op behandelstandaarden, zoals bij andere aandoeningen. Wat helpt is om als bedrijfsarts te vertrouwen op wat je wel weet. Bijvoorbeeld door je normale kennis en kunde toe te passen op klachtinventarisatieniveau.” 

16 december

In juni publiceerde de NVAB de dynamische leidraad 'Herstel & Re-integratie in het kielzog van COVID-19'. Met beperkte onderbouwing omdat COVID-19 zeker toen nog een jonge aandoening was, gaf de leidraad richting aan hoe te adviseren bij aanhoudende klachten na het doormaken van de infectie. Inmiddels is COVID-19 wat langer onder ons en groeit de kennis. Deze bevestigt vooralsnog wat we al zagen: mensen hebben vaak last van ‘the big three’: vermoeidheid, kortademigheid en pijnklachten. Meestal nemen de symptomen af tussen de 4 en 12 weken.

25 november

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar bij de bestrijding van corona. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Daarom krijgen zij tijdelijk voorrang bij de coronatesten wanneer sprake is van klachten die bij corona passen. Dit geldt ook voor bedrijfsartsen. 

Op www.rijksoverheid.nl lees je precies hoe het werkt

22 november

De NVAB vindt het onwenselijk als werkgevers de COVID-19 vaccinatiestatus van medewerkers gaan vastleggen. Het is, gelet op de grote inbreuk die het zou maken op de persoonlijke levenssfeer, niet proportioneel omdat gevaccineerde zorgmedewerkers toch nog besmettelijk kunnen zijn, zodat er ook beschermende maatregelen moeten worden getroffen.

16 september

Bij de persconferentie van dinsdag 14 september maakte Hugo de Jonge bekend te gaan onderzoeken hoe werkgevers in de zorg de vaccinatiestatus van werknemers kunnen gaan registreren. Ook werd gezegd dat werkgevers nu al mogen vragen naar de vaccinatiestatus. De NVAB vindt dat geen goede zaak.

Pagina's