Nieuwsberichten rondom corona

26 maart

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil frequent en preventief testen van werknemers die geen klachten hebben beter mogelijk maken. Om dit te stimuleren heeft het kabinet een tijdelijke financiële regeling in het leven geroepen voor bedrijven, die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen als thuiswerken geen optie is. Voor de uitvoering van de regeling is € 250 miljoen gereserveerd. 

23 maart

Vaccins kunnen in belangrijke mate bijdragen aan het tegengaan van COVID-19. Inmiddels zijn de eerste vaccins goedgekeurd en is er gestart met vaccineren. De KNMG houdt een dossier bij over het vaccineren tegen COVID-19.

17 maart

Sinds 1 februari 2021 biedt het ministerie van VWS arbodiensten en bedrijfsartsen die werknemers testen in opdracht van werkgevers een financiële tegemoetkoming. Het gaat om een vergoeding voor testen die zijn afgenomen bij werknemers met klachten of werknemers die blootgesteld zijn aan corona. Deze werkgeverstesten dragen bij aan de veiligheid op het werk wanneer thuiswerken en 1,5 meter afstand houden op de werkvloer niet mogelijk is.

Recentelijk heeft het ministerie van VWS besloten om per 19 maart 2021 de huidige Open House aanmeldprocedure voor de uitvoering van sneltesten bij werknemers in opdracht van werkgevers te sluiten voor nieuwe aanmeldingen.

22 februari

Recent verscheen de aflevering ‘Bedrijfsarts: corona en vooroordelen’ van Werkverkenners. BNR Nieuwsradio zoomde hiermee in op het werk van de bedrijfsarts bij corona. De bedrijfsarts heeft juist ook in deze coronatijd een belangrijke rol in het voorkomen en bestrijden van ziekteverzuim. BNR sprak hierover met bedrijfsarts en ambassadeur Madelijn de Kleine, collega-bedrijfsarts Els Carsouw en arbeidsrechtsadvocaat Maarten van Gelderen.

18 februari

De overheid heeft een regeling in het leven geroepen om werkgevers tegemoet te komen die personeel met corona-klachten willen laten testen, met onder meer een financiële vergoeding. We zien op dit moment twee drempels voor de bedrijfsarts ontstaan: de veiligheid van CoronIT en de positie van de bedrijfsarts bij het aanvragen van financiële vergoeding voor de werkgever. 

8 februari

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Commissie Ethiek en recht van de Gezondheidsraad gevraagd een afwegingskader op te stellen voor de ethische dilemma’s en juridische vragen die zich kunnen voordoen bij de COVID-19-vaccinatie. Dit gaat vooral om de vraag in hoeverre de overheid mensen mag stimuleren om zich te laten vaccineren.

5 februari

Binnenkort staan we allemaal voor dezelfde belangrijke vraag. Laten we ons wel of niet vaccineren tegen corona? In de kranten, op radio en televisie en op de sociale media horen we daarover verschillende geluiden. Maar wat zegt de wetenschap? Medische wetenschappers van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) leggen uit hoe vaccineren werkt en hoe het kan dat het coronavaccin zo snel en veilig is ontwikkeld.

1 februari

Het ministerie van VWS heeft een financiële regeling in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren op locatie medewerkers op corona te laten testen door de arbodiensten of bedrijfsarts. Om bedrijven praktisch te ondersteunen bij de inrichting van zo’n eigen teststraat, zijn in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland een website met toolkit en een helpdesk opgezet: werkgeverstesten.nl. Het initiatief en de financiële regeling richten zich in eerste instantie alleen op bedrijven en organisaties waar thuiswerken niet mogelijk is. Voornaamste doel is om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

1 februari

Eerder berichtten we jullie over werkgeverstesten.nl, een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de testcapaciteit op locatie bij werkgevers en organisaties op te schalen. Het gaat onder andere om organisaties waarbij thuiswerken onmogelijk is en er door afname van een antigeentest een veiligere werkomgeving kan worden gecreëerd en uitbraken van het coronavirus op de werkvloer kunnen worden beperkt.

18 januari

Op 15 januari is door het RIVM de “Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19” geactualiseerd. De handreiking is opgesteld om bedrijfsartsen en testfaciliteiten in het private spoor te helpen en een juiste richting te geven aan de uitvoer van sneltesten.

Pagina's