Nieuwsberichten rondom corona

18 januari

Op 15 januari is door het RIVM de “Handreiking testen binnen bedrijven en ondernemingen op COVID-19” geactualiseerd. De handreiking is opgesteld om bedrijfsartsen en testfaciliteiten in het private spoor te helpen en een juiste richting te geven aan de uitvoer van sneltesten.

7 januari

In de landelijke vaccinatiestrategie COVID-19 heeft de bedrijfsarts vooralsnog geen actieve rol. Dat is het resultaat van een wijziging van de aanvankelijk gekozen vaccinatieplanning door VWS. De eigenschappen van het BioNtech Pfizer vaccin zijn zodanig dat een grootschalige opzet van de vaccinatie nodig is. Ondanks onze huidige rol, is het van belang de informatie over vaccineren goed bij te houden. Hieronder lees je hoe je up-to-date blijft met betrekking tot relevante en actuele informatie.

18 december

Onder leiding van het ministerie van VWS wordt door velen hard gewerkt aan de vaccinatiecampagne tegen corona. Bescherming van gezondheid van kwetsbare ouderen en gehandicapten staat in de vaccinatiestrategie voorop. Daarom, en vanwege de specifieke kenmerken van het nu beschikbare BioNTech-Pfizervaccin, is gekozen voor centrale priklocaties. Daar kunnen eerst de medewerkers in de ouderen- en gehandicaptenzorg zich laten vaccineren. De GGD gaat die locaties opzetten en bemensen.

17 december

Voorlopig hoeven zorgverleners nog niet hun BIG-nummer te vermelden. Door de coronacrisis en de samenhangende vertraging van een voorlichtingscampagne zal het ministerie van VWS nog niet controleren of artsen het nummer vermelden.

4 december

Het kan je niet ontgaan zijn: covid-19 vaccins zijn in aantocht. In de aanpak van de coronapandemie zet VWS extra in op testen en traceren en wordt er hard gewerkt aan het organiseren van de grootste vaccinatiecampagne in de Nederlandse geschiedenis. 

1 december

Het algemene advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken is nog steeds van kracht. Er is geen verbod op contactberoepen ingesteld. In de praktijk zal er daarom nog steeds sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. Op 1 december treedt de 'Tijdelijke wet Maatregelen COVID-19' in werking en daarmee ook de mondkapjesplicht in publieke binnenruimten. Het huidige NVAB-standpunt spreekuurcontacten blijft tot nader orde van kracht.

13 november

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

10 november

We bevinden ons inmiddels midden in de 2e golf van het COVID-19 virus. Testen en traceren is een belangrijk onderdeel van de aanpak tegen het Coronavirus. Naast het spoor van de GGD-teststraten wordt gewerkt aan een aanvullend testspoor voor werkgevers.  In dit spoor kunnen werkgevers op eigen initiatief sneltesten (met name antigeentesten) inzetten voor eigen personeel. VWS heeft een taskforce opgericht waarin o.a. VNO-NCW, NVAB en OVAL zitting hebben, met als doel afspraken te maken om deze sneltesten op een verantwoorde manier in praktijk te brengen.

10 november

Bron: TNO

Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis, de grenzen tussen werk en privé vervagen: de impact van de coronacrisis op werknemers in 2020 is groot. De golven van de pandemie doen ook werkend Nederland bewegen. TNO onderzocht de effecten op werknemers van de eerste golf en de betreffende maatregelen.

21 oktober

Het CGS heeft een coulanceregeling voor de herregistratie in het leven geroepen, waarvan de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie voor de visitatie een onderdeel vormt. Onlangs is deze coulanceregeling ook verruimd; hij geldt nu voor alle specialisten wiens herregistratiedatum tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 ligt. Zie ook het bericht van van 30-09 jl.

Pagina's