C-support voor mensen met Long COVID

11 april 2023

Volgens de laatste onderzoeken* heeft 1 op de 8 mensen te maken met Long COVID. De meeste mensen met  Long COVID hebben 10-15 klachten tegelijk. De meest voorkomende staan hieronder genoemd.

Nazorg COVID-19

C-support is door het Ministerie van VWS in het leven geroepen om COVID-19 patiënten, die langer dan 3 maanden klachten ondervinden, te adviseren en te begeleiden. Samen met de patiënt wordt integraal gekeken naar welke vragen er zijn en welke ondersteuning er nodig is op medisch en psychosociaal vlak, en op gebied van werk en inkomen. Als er veel zorg- en dienstverleners betrokken zijn bij de behandeling ondersteunt C-support bij de regie, coördinatie en onderlinge afstemming. Aan de aanmelding en begeleiding zijn geen kosten verbonden.

Patiëntenorganisatie

PostCovid NL (onderdeel van Longfonds) is de patiëntenorganisatie voor mensen met aanhoudende klachten na corona. PostCovid NL helpt mensen met Long COVID grip te krijgen op hun leven, zodat ze weer vooruit kunnen. Door digitale informatie en advies, contact met lotgenoten (fysiek en digitaal) en belangenbehartiging.

Mensen met een migratieachtergrond

Inmiddels hebben ruim 23.000 Long COVID patiënten C-support weten te vinden. Deze groep bestaat vooral uit (digi)taalvaardige Nederlanders waarvan 70% vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar. Een grote groep, waaronder ouderen, jongeren, mensen met een migratieachtergrond, laaggeletterden en mensen met een beperking, weet C-support en PostCovid NL niet of nauwelijks te vinden.

Wat kun je doen?

Onderstaande flyers en poster maken Long COVID beter bekend.
Hiermee kunnen cliënten zelf of met jouw hulp:

  1. een verband leggen tussen het doormaken van corona en hun aanhoudende klachten;
  2. symptomen bij zichzelf herkennen in de genoemde meest voorkomende klachten;
  3. dit met hun huisarts bespreken;
  4. weten waar ze (gratis) hulp kunnen vinden.
     

Help mensen met problemen die door langdurige klachten na corona zijn ontstaan op weg met onderstaande middelen:

NVAB-leidraad Post-COVID Syndroom

Wanneer je een werkende spreekt met klachten die kunnen wijzen op Long COVID of Post-Covid Syndroom (PCS), neem dan de NVAB-leidraad voor bedrijfsartsen erbij: 'Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-COVID Syndroom*'

 

*Bron: https://www.umcg.nl/s/onderzoek-langdurig-klachten-coron