Nieuwsberichten rondom corona

27 mei
Vanaf juni kan iedereen met corona-gerelateerde klachten (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) zich laten testen. Tussenkomst en triagering door een (bedrijfs)arts is dan niet meer nodig, mensen kunnen dan rechtstreeks terecht bij de GGD. De GGD bereidt zich hier nu op voor. Voor iedereen geldt dat zij klachten moeten hebben die passen bij het coronavirus. Zij kunnen via een landelijk afsprakennummer terecht voor het maken van een afspraak voor de afname van een test bij de GGD in hun regio. Het telefoonnummer wordt op 1 juni bekend gemaakt.
 
20 mei

Voor veel werknemers is de crisis rond COVID-19 een stressvolle periode. Daarom is er nu een themapagina 'Mentale gezondheid en corona'.

15 mei

In de strijd tegen het coronavirus meten bedrijven de temperatuur van hun werknemers. Groen is naar binnen, rood naar huis. Mag dat zomaar? En hoe betrouwbaar zijn de testen? Bedrijfsarts en NVAB-bestuurslid Ernst Jurgens zegt in de Volkskrant: ‘Als je koorts hebt en je staat op de tocht, krijg je wellicht toch groen licht.’

8 mei

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

30 april

Langdurig gebruik van handschoenen, vaak de handen wassen en desinfecteren zijn een aanslag op de huid. Goede huidverzorging is belangrijk. Dat staat ook in de richtlijn Contacteczeem. Verzorg je handen dus goed.

30 april

Testen en traceren zal de komende maanden een belangrijk onderdeel zijn van het landelijke COVID-19 preventiebeleid. Bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol in dit testbeleid. Op dit moment wordt in opdracht van het Ministerie van VWS een automatiseringssysteem ontwikkeld: CoronIT. Met dit systeem worden triage, aanvraag, testafname en uitslag ondersteund en geautomatiseerd.

30 april

Voor zorgmedewerkers geldt COVID-19 als beroepsziekte. Wanneer een medewerker positief getest wordt, dient dit dan ook te worden gemeld bij het NCvB. Je kunt ook groepsmeldingen doen. Een groepsmelding is mogelijk als alle meldingen afkomstig zijn van één en dezelfde arts en deze allemaal dezelfde cas-code (R605), klinisch beeld, oorzaakcode(s) en oorzaakomschrijving hebben. De bedrijfsarts die een groepsmelding voor beroepsziekten wil doen, voert één van de meldingen in het NCvB registratiesysteem in.

24 april

Het ministerie van VWS benadrukt in een brief het belang dat zorgmedewerkers kunnen worden getest.

16 april

De Ministeries van SZW en van EZ en Klimaat ontvingen in april een gezamenlijke brief van verschillende partijen in de bedrijfsgezondheidszorg, waaronder de NVAB, over het belang van de dienstverlening van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarin maken we natuurlijk ook melding van onze rol bij het testen op corona in de zorg.

15 april

De KNMG bericht dat hulpverleners alleen directe zorg aan patiënten met (vermoedelijk) COVID-19 gevraagd mag worden, als zij voorzien zijn van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat als ‘afdoende’ geldt wordt bepaald door de richtlijnen van het RIVM. De overheid en de zorginstellingen/werkgevers moeten dus alles in het werk stellen om hulpverleners te voorzien van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Pagina's