Geleidelijke terugkeer vaak cruciaal bij werkenden met PCS - revalidatie.nl

04 oktober 2023

Bedrijfsarts en voorzitter van de NVAB-commissie Preventie Ernst Jurgens schreef een artikel voor het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Zijn boodschap: "Samenwerking revalidatiearts en bedrijfsarts cruciaal voor werkenden met post-COVID syndroom." Terugkeer naar werk bij werknemers met post-COVID syndroom vereist nauwe samenwerking tussen revalidatie- en bedrijfsartsen én de werkomgeving. Door gedegen kennis en begrip, opstellen van individuele behandelplannen, bieden van symptoommanagement en energiebalans, bieden van psychosociale ondersteuning, te combineren met werkgebonden factoren kunnen deze professionals de best mogelijke begeleiding bieden aan deze specifieke groep patiënten. In het artikel beschrijft Ernst Jurgens waarom en hoe.

Post-COVID syndroom (PCS) treft een groot aantal werkenden die te maken krijgen met persisterende symptomen en klachten. Hierdoor zijn zij sterk beperkt in hun dagelijks functioneren en in de mogelijkheid terug te keren naar hun werk. Effectieve samenwerking tussen revalidatie- en bedrijfsartsen is cruciaal om deze werkenden te ondersteunen tijdens hun poging(en) terug te keren in werk. Onder alle medisch specialisten heeft de revalidatiearts de meeste raakvlakken met de bedrijfsgeneeskunde. Zij kunnen hun expertise delen met bedrijfsartsen. Andersom kan de bedrijfsarts de revalidatiearts informeren over de werkomgeving, de aanpassingen die nodig zijn om behoud van arbeidsparticipatie te faciliteren én over de complexe wet- en regelgeving en de vele functionarissen waarmee hun patiënten te maken krijgen. Een holistische benadering waarbij zowel medische als arbeidsgerelateerde aspecten worden aangepakt, is van cruciaal belang voor behoud van arbeidsparticipatie en om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees het artikel op revalidatie.nl

Zie ook