Nieuwsberichten rondom corona

4 december

Het kan je niet ontgaan zijn: covid-19 vaccins zijn in aantocht. In de aanpak van de coronapandemie zet VWS extra in op testen en traceren en wordt er hard gewerkt aan het organiseren van de grootste vaccinatiecampagne in de Nederlandse geschiedenis. 

1 december

Het algemene advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken is nog steeds van kracht. Er is geen verbod op contactberoepen ingesteld. In de praktijk zal er daarom nog steeds sprake moeten zijn van een afweging waarbij zowel aspecten van risico-dragerschap als risico-vormerschap een rol spelen. Op 1 december treedt de 'Tijdelijke wet Maatregelen COVID-19' in werking en daarmee ook de mondkapjesplicht in publieke binnenruimten. Het huidige NVAB-standpunt spreekuurcontacten blijft tot nader orde van kracht.

13 november

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

10 november

We bevinden ons inmiddels midden in de 2e golf van het COVID-19 virus. Testen en traceren is een belangrijk onderdeel van de aanpak tegen het Coronavirus. Naast het spoor van de GGD-teststraten wordt gewerkt aan een aanvullend testspoor voor werkgevers.  In dit spoor kunnen werkgevers op eigen initiatief sneltesten (met name antigeentesten) inzetten voor eigen personeel. VWS heeft een taskforce opgericht waarin o.a. VNO-NCW, NVAB en OVAL zitting hebben, met als doel afspraken te maken om deze sneltesten op een verantwoorde manier in praktijk te brengen.

10 november

Bron: TNO

Banen zijn verloren gegaan, veel werknemers werken structureel thuis, de grenzen tussen werk en privé vervagen: de impact van de coronacrisis op werknemers in 2020 is groot. De golven van de pandemie doen ook werkend Nederland bewegen. TNO onderzocht de effecten op werknemers van de eerste golf en de betreffende maatregelen.

21 oktober

Het CGS heeft een coulanceregeling voor de herregistratie in het leven geroepen, waarvan de mogelijkheid tot het aanvragen van dispensatie voor de visitatie een onderdeel vormt. Onlangs is deze coulanceregeling ook verruimd; hij geldt nu voor alle specialisten wiens herregistratiedatum tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2021 ligt. Zie ook het bericht van van 30-09 jl.

30 september

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Specialisten en profielartsen waarvan de registratie eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021, worden niet uitgeschreven uit het register en blijven tot 1 januari 2021 ingeschreven. Met deze regeling hoopt de RGS specialisten en profielartsen zo min mogelijk te belasten tijdens de coronacrisis. Maar eenieder die zich wil herregistreren kan dat blijven doen.

29 september

Het aantal coronabesmettingen is alweer langere tijd aan een opmars bezig. Tijdens de persconferentie op maandag 28 september kondigden minister-president Mark Rutte en minister van VWS Hugo de Jonge nieuwe maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

25 augustus

Een klein deel van de coronapatiënten is al een halfjaar moe. Ook als zij niet in het ziekenhuis lagen. Waar komt dit vandaan?

20 juli

Dagblad Trouw publiceerde op 16 juli jl. een artikel over het mogelijke effect op vermoeidheid: "De coronacrisis put mentaal uit, zeggen neuropsychologen. Wacht ons een toestroom van corona-burnouts?"

Pagina's