Nieuwsberichten rondom corona

8 mei

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor bedrijfsgezondheidszorg bij aan optimale kennisdeling.

30 april

Langdurig gebruik van handschoenen, vaak de handen wassen en desinfecteren zijn een aanslag op de huid. Goede huidverzorging is belangrijk. Dat staat ook in de richtlijn Contacteczeem. Verzorg je handen dus goed.

30 april

Testen en traceren zal de komende maanden een belangrijk onderdeel zijn van het landelijke COVID-19 preventiebeleid. Bedrijfsartsen hebben een belangrijke rol in dit testbeleid. Op dit moment wordt in opdracht van het Ministerie van VWS een automatiseringssysteem ontwikkeld: CoronIT. Met dit systeem worden triage, aanvraag, testafname en uitslag ondersteund en geautomatiseerd.

30 april

Voor zorgmedewerkers geldt COVID-19 als beroepsziekte. Wanneer een medewerker positief getest wordt, dient dit dan ook te worden gemeld bij het NCvB. Je kunt ook groepsmeldingen doen. Een groepsmelding is mogelijk als alle meldingen afkomstig zijn van één en dezelfde arts en deze allemaal dezelfde cas-code (R605), klinisch beeld, oorzaakcode(s) en oorzaakomschrijving hebben. De bedrijfsarts die een groepsmelding voor beroepsziekten wil doen, voert één van de meldingen in het NCvB registratiesysteem in.

24 april

Het ministerie van VWS benadrukt in een brief het belang dat zorgmedewerkers kunnen worden getest.

24 april

In verband met de COVID-19 epidemie heeft de NVAB eerder een advies opgesteld met betrekking tot spreekuurcontact met cliënten. Dat advies is nu verlengd tot 20 mei. Hiermee willen we bijdragen aan het verminderen van verspreidingskansen voor het SARS-CoV-2 virus.
 

16 april

De Ministeries van SZW en van EZ en Klimaat ontvingen in april een gezamenlijke brief van verschillende partijen in de bedrijfsgezondheidszorg, waaronder de NVAB, over het belang van de dienstverlening van de bedrijfsgezondheidszorg. Daarin maken we natuurlijk ook melding van onze rol bij het testen op corona in de zorg.

15 april

De KNMG bericht dat hulpverleners alleen directe zorg aan patiënten met (vermoedelijk) COVID-19 gevraagd mag worden, als zij voorzien zijn van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat als ‘afdoende’ geldt wordt bepaald door de richtlijnen van het RIVM. De overheid en de zorginstellingen/werkgevers moeten dus alles in het werk stellen om hulpverleners te voorzien van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

14 april

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze tweede kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

14 april

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) neemt een aantal maatregelen voor opleiders en opleidingen. De RGS wil de artsen en medewerkers die bij de opleidingen zijn betrokken, zo min mogelijk belasten met administratieve werkzaamheden tijdens de coronacrisis.

Pagina's