Nieuwsberichten rondom corona

14 april

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze tweede kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

14 april

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) neemt een aantal maatregelen voor opleiders en opleidingen. De RGS wil de artsen en medewerkers die bij de opleidingen zijn betrokken, zo min mogelijk belasten met administratieve werkzaamheden tijdens de coronacrisis.

9 april

Alle specialisten en profielartsen behouden dit jaar hun registratie in de registers van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

6 april

Bedrijfsartsen van zorginstellingen hebben een belangrijke rol bij het testen op COVID19. De belangenvereniging van GGD'en stelde een handreiking op, in samenwerking met de NVAB en OVAL.

31 maart

De KNMG zocht uit welke apps en middelen je kunt gebruiken voor veilige online gesprekken:

De coronacrisis roept de wens op bij artsen om patiënten vaker via beeldbellen te spreken, in plaats van patiënten fysiek te ontmoeten. Beeldbellen is een waardevol alternatief. Waar moet u aan denken bij beeldbellen met patiënten? En welke toepassingen zijn er?

30 maart

Het is van het grootste belang te weten in welke mate ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid worden bepaald door Corona Virus Ziekte 2019 (COVID-19).

21 maart

Het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19) roept veel vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij de arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze eerste kennisnieuwsbrief geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

21 maart

Er is een speciale kennisnieuwsbrief COVID-19 verschenen over het coronavirus (maart 2020). Hiervoor werkten de NVAB en NCvB samen met verschillende beroeps- en brancheverenigingen. Veel vragen raken namelijk meerdere disciplines. In deze nieuwsbrief worden de meest voorkomende en urgente vragen multidisciplinair beantwoord.

19 maart

Voormalig verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, maar die nog voldoende vaardig zijn, mogen vanwege de coronacrisis bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. Daarnaast wordt de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren opgeschort. Dit heeft minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) besloten.

17 maart

Nog voor het weekend of op zaterdag ontvangen leden een nieuwsbrief met antwoorden op de meest urgente vragen van arboprofessionals over hoe te handelen in deze tijd. We streven naar snelheid, juistheid en actualiteit.

Pagina's