Veelgestelde vragen

Wie betrokken is bij de inrichting of uitvoering van bedrijfsgezondheidszorg, kan tegen vragen aanlopen. Onze FAQ geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Deze FAQ staat open voor iedereen die bij bedrijfsgezondheidszorg betrokken is. Onze leden kunnen ons daarnaast vragen stellen via de Vraagbaak. Dat is een ledenservice. Als beroepsvereniging is de NVAB niet in de positie om deze dienstverlening ook aan anderen te bieden. Om dezelfde reden kunnen we niet ingaan op specifieke casuïstiek. Waar mogelijk vertellen we u in deze FAQ wel waar u meer informatie kunt vinden.