Veelgestelde vragen

05 februari 2024

Voor een taxi chauffeurskaart wordt een medische verklaring gevraagd, afgegeven door een bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst én moet iemand in het bezit zijn van rijbewijs B. De chauffeurskaart is 5 jaar geldig, het rijbewijs normaliter langer. De chauffeurskaart wordt afgegeven door het Kiwa Register.1 In de medische verklaring wordt gevraagd te beoordelen of betrokkene geschikt is voor de functie van taxichauffeur. Dat betekent dat de bedrijfsarts niet alleen een medisch onderzoek doet maar in dit geval – op verzoek van betrokkene – ook een oordeel geeft over de medische geschiktheid voor de functie taxichauffeur ten behoeve van het KIWA-register. Deze keuring dient dan ook door een onafhankelijk bedrijfsarts te gebeuren.

Aangescherpte KIWA-eisen per 1 juni 2023
Voor bedrijfsartsen geldt dat de geneeskundige verklaring voortaan voorzien moet zijn van een originele stempel en originele handtekening van de bedrijfsarts die het geneeskundige onderzoek heeft uitgevoerd. Een overzicht van alle vereisten aan de geneeskundige verklaring is te vinden op de website van Kiwa.


1 Het Kiwa Register verwerkt aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector.


Lees meer

« Terug naar index

24 juli 2023

Ja, dat mag met in acht nemen van het volgende;

Een keuring bestaat uit een medisch onderzoek en het vormen van een oordeel op basis van de medische gegevens uit dat onderzoek.

De bedrijfsarts mag alleen het medisch onderzoek dat nodig is voor de rijbewijskeuring uitvoeren. Hij mag ook met toestemming van betrokkene de gevraagde medische informatie verstrekken aan het CBR. 1

Ook al duidt het CBR de bedrijfsarts aan met “keurend arts”, de bedrijfsarts mag geen mededelingen doen over de rijgeschiktheid van de aanvrager. Daarmee voldoet de eigen bedrijfsarts aan het standpunt van de KNMG dat een behandelend arts geen oordeel over zijn eigen patiënten moet afgeven. De arts die uiteindelijk voor het CBR over iemands rijgeschiktheid oordeelt is de medisch adviseur van het CBR of een “onafhankelijk keurend specialist” via het CBR.

Voor andere rijbewijskeuringen (75+, medische noodzaak) zal de bedrijfsarts niet vaak de begeleidend arts zijn. Ook andere, behandelende, artsen mogen medische informatie verstrekken aan het CBR.
Voor het afgeven van een geneeskundige verklaring t.b.v. een chauffeurskaart zie de FAQ hieronder '2. Mag een bedrijfsarts de Geneeskundige verklaring afgeven voor een chauffeurskaart?


1 De bedrijfsarts kan de informatie digitaal via Zorgdomein of schriftelijk aan het CBR verstrekken.


Lees meer

« Terug naar index

24 juli 2023

Op de website van het CBR is informatie voor artsen te vinden over keuren voor het CBR.

In 2017 heeft het CBR de volgende naamswijzigingen doorgevoerd:
- Eigen Verklaring is Gezondheidsverklaring geworden
- Geneeskundig verslag is Keuringsverslag geworden

Lees meer

« Terug naar index

24 juli 2023

Stralingskeuringen zijn voorbehouden aan daartoe bevoegde stralingsartsen. Via de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming kun je gegevens vinden over de geregistreerde stralingsbeschermingsdeskundigen en stralingsartsen.

Een keuring is verplicht bij A-blootgestelde werknemers, d.w.z. potentieel meer dan 6 mSv blootstelling per jaar (ioniserend). De regelgeving in Nederland is gebaseerd op Europese richtlijnen en verankerd in de Kernenergiewet (een kaderwet waarin alle regelgeving rondom straling is vervat). De Kernenergiewet staat boven de Arbowet, d.w.z. dat bij conflicten of tegenstrijdigheden de Kernenergiewet leidend is.

Lees meer

« Terug naar index