Nieuws

26 juni

Hoe ziet een kwalitatief goede opleiding tot sociaal geneeskundige (artsen maatschappij & gezondheid, verzekeringsartsen en bedrijfsartsen) eruit? En hoe zorg je dat die kwaliteit hoog blijft en verder verbetert? De antwoorden op deze vragen vind je in KOERS en het bijbehorend Kwaliteitskader. In 2020 is de tekst van KOERS geactualiseerd en in 2022 is ook het Kwaliteitskader herzien. Deze laatste is per 1 juni 2023 goedgekeurd door het CGS.

21 juni

Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert over de sociaalmaatschappelijke en economische gevolgen van de voorstellen van het kabinet bij de bestrijding van het coronavirus en eventuele andere infectieziekten met een pandemisch potentieel. Dit team geeft met dit document een (ongevraagd) advies aan kabinet en parlement over de maatschappelijke impact van long covid*. Hoeveel mensen precies door hun klachten ernstig beperkt worden in hun deelname aan de samenleving, is voor Nederland niet bekend.

20 juni

Maandag 19 juni bezocht een delegatie onder leiding van Chen Qing, vice president van Hunan University Hospital, de NVAB.  De bezoekers hebben verschillende rollen in het ziekenhuis, van oncologie en verpleegkunde tot bestuur en internationale samenwerking. Met het bezoek wilden de bezoers meer weten over bedrijfsgeneeskundige zorg in Nederland.  

15 juni

“Het is belangrijk om alert te blijven, zowel in de spreekkamer als aan de directietafel. Alcoholproblematiek blijft te vaak verborgen en dan mis je een belangrijk stukje van de puzzel. Dat is jammer want er valt op dit gebied zoveel winst te behalen!” Aan het woord is bedrijfsarts en NVAB-lid Jeanne Gambon. Binnen haar team is alcoholproblematiek steeds beter bespreekbaar.

13 juni

Het Kiwa Register verwerkt aanvragen voor formele vergunningen en wettelijke bevoegdheden in de transportsector. Zo geven zij onder meer een taxi chauffeurskaart af. De eisen voor deze kaart scherpten zij per 1 juni aan. Voor bedrijfsartsen geldt dat de geneeskundige verklaring voortaan voorzien moet zijn van een originele stempel en originele handtekening van de bedrijfsarts die het geneeskundige onderzoek heeft uitgevoerd. 

12 juni

Van 12 tot en met 16 juni is het de week van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze week is bedoeld om extra stil te staan bij het belang van een volledige en actuele RI&E. 

8 juni

De andere dokter, een campagne om de beroepen bedrijfsarts en de verzekeringsarts meer onder de aandacht te brengen, publiceert een serie interviews met deze artsen. Ze vertellen over hun keuze en de voordelen van hun vak. Deze keer aan het woord: Roos Groenveld, aios bedrijfsgeneeskunde en NVAB-bestuurslid.

25 mei

Elke bedrijfsarts een coassistent! Te ambitieus? Misschien. Maar de NVAB-toolbox ‘Coassistenten begeleiden’ voor bedrijfsartsen en aiossen gaat het voor veel bedrijfsartsen veel makkelijker maken om een coassistent te begeleiden.

25 mei

Donderdag 11 en vrijdag 12 mei jl. waren de Bedrijfsgeneeskundige dagen 2023, georganiseerd door de NVAB-commissie Nascholing. Deze editie werd bezocht door in totaal ruim 700 deelnemers, waaronder 214 enthousiaste aiossen. De energie was voelbaar en zowel de sprekers op het podium als de deelnemers spraken over het belang van keuzes en kwaliteit.

25 mei

Op 21 april jl. sprak de NVAB met de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas). Deze commissie heeft als opdracht om met adviezen voor een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel te komen, met focus op de wet Poortwachter, de WIA en de Participatiewet. Onze belangrijkste boodschap was: Te veel aandacht gaat nu naar verzuim, je kunt dit probleem niet los zien van de Arbowet. Handhaving schiet bij de Arbowet tekort en is bij verzuimbegeleiding doorgeschoten. Wat je aandacht geeft, groeit. Zet daarom in op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en verzuim.

Pagina's

Abonneren op Nieuws