Nieuws

10 oktober

De onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) publiceerde op 9 oktober 2023 de probleemanalyse van het arbeidsongeschiktheidsstelsel.

5 oktober

Per 1 januari 2025 gelden nieuwe regels voor de geaccrediteerde overige deskundigheidsbevordering in de sociale geneeskunde (SG). De KAMG, NVAB en NVVG hebben gezamenlijk het Accreditatiebesluit ODB Sociale Geneeskunde 2025 vastgesteld. Dit is nodig omdat de huidige regels omtrent ODB te ver uiteenlopen, zowel binnen de sociale geneeskunde als met de regels voor de andere geneeskundig specialismen. De nieuwe ODB-regels bieden duidelijkheid voor alle sociaal geneeskundigen en de RGS. 

4 oktober

Bedrijfsarts en voorzitter van de NVAB-commissie Preventie Ernst Jurgens schreef een artikel voor het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Zijn boodschap: "Samenwerking revalidatiearts en bedrijfsarts cruciaal voor werkenden met post-COVID syndroom." Terugkeer naar werk bij werknemers met post-COVID syndroom vereist nauwe samenwerking tussen revalidatie- en bedrijfsartsen én de werkomgeving.

21 september

tbv-online.nl - Traditiegetrouw vond op de derde dinsdag van september ook het Prinsjesdagsymposium plaats, het jaarlijkse symposium voor aios en hun praktijkopleiders. Thema dit jaar was 'Planetary Health en duurzame zorg: welke rol kunnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen spelen?'. Het werd een serieuze en inspirerende dag. ‘We kunnen zoeken naar oplossingen die goed zijn voor de medewerkers én voor het milieu.’

20 september

Medisch Contact houdt op Prinsjesdag een liveblog bij met informatie uit de begroting en reacties van de wetenschappelijke verenigingen. Boyd Thijssens sprak voor de NVAB:

19 september

Onlangs vond er een gesprek plaats met bedrijfsartsen, beleidsmedewerkers van SZW en minister Karien van Gennip. NVAB-voorzitter Boyd Thijssens schoof ook aan en besprak zo de hindernissen en mogelijke oplossingen rond beroepsziekten melden. "De eerste essentiële én haalbare stap is meer focus op de arbobeleidscyclus in organisaties. Je weet pas wat nodig is, als je weet met welke arbeidsrisico’s je in jouw organisatie te maken hebt."

18 september

Drie jaar na de eerste Nederlandse besmettingen roept het coronavirus (SARS-CoV-2, beter bekend onder de ziektebenaming COVID-19), nog steeds vragen op. Bij werkgevers en werknemers, maar ook bij arboprofessionals die hen met raad en daad terzijde staan. Deze kennisnieuwsbrief geeft antwoord op veelgestelde vragen. Hiermee dragen de samenwerkende deskundigen en beroeps- en brancheverenigingen voor arbeidsgerelateerde zorg bij aan optimale kennisdeling.

14 september

Bedrijfsartsen Marieke Struijk, Trudeke Möller (aios), David Bruinvels, Dick Spreeuwers beschrijven in dit artikel in Medisch Contact waar je rekening mee moet houden bij het beoordelen van COVID-19 als beroepsziekte. De complexiteit zit enerzijds in de variatie in symptomen en mogelijke comorbiditeit, maar ook: Hoe toon je aan dat je in de werksituatie bent blootgesteld en dat de besmetting op het werk heeft plaatsgevonden? Wat het bijvoorbeeld ingewikkeld maakt, is dat het bron- en contactonderzoek is afgeschaft toen de GGD de vraag niet meer aankon.

12 september

Vandaag, 12 september is het internationale dag van de migraine. Maar liefst 2 miljoen Nederlanders hebben migraine. Het is de op één na belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in Nederland. Werknemers met migraine stuiten echter vaak op onbegrip of een gebrek aan kennis op de werkvloer. Bovendien treft migraine naast de patiënten zelf ook de samenleving door bijkomende schade. Daarom roept de Hoofdpijnalliantie werkgevers en bedrijfsartsen op: maak werk van migraine en verminder leed en economische schade.

8 september

Patiëntenfederatie - Het levert heel veel op als mensen met een ziekte of beperking in staat worden gesteld om te kunnen blijven werken, niet in de laatste plaats voor henzelf. Maak het onderwerp werk daarom vaker bespreekbaar in de spreekkamer en handel in dat belang, stelt Patiëntenfederatie Nederland na onderzoek naar dit onderwerp.

Pagina's

Abonneren op Nieuws